Konsten att bygga ett korsvirkeshus


Nyproducerade korsvirkeshus ? Dagens nya korsvirkeshus är framförallt privatbostäder på landet, men vore det inte en arkitektoniskt utmaning att bygga igen vissa tomma rivningsluckor i Malmö, Helsingborg, Lun Halmsta Ystad och Kristianstad med byggnader som följer platsens tidigare tradition? Tänk er vad attraktivt det skulle vara . SV: Fantasier om att bygga korsvirkeshus. Tycker absolut du ska bygga ett hus i korsvirke, är inte så svårt som det kan verka om man är händig.

Däremot tar det lång tid att bli riktigt bra på det. Du kan ju bygga i gran istället, behöver inte vara ek. Ni har väl bättre tillgång . LOCKANSMÅLA – Det här är världens största plockepinn, säger Torkel Möllerström och visar på en brädhög invid en grusgrund i Lockansmåla. Några timmar senare börjar korsvirkeshuset ta form.

Eke blir nämligen mycket tungjobbat om man väntar för länge mellan avverkning och förädling. Och eftersom vi talar om färskvara blir du beroende av hur mycket (eller lite) nyfälld ek som för tillfället .

Korsvirkeshus eller rättare sagt ramkonstruktion av hus. I England finns det en firma som har specialiserat sig på att konstruera och bygga i hus i ek. Det blir lite av sagohus över de mindre husen med så kraftig konstruktion. Att bearbeta ek i dessa konstruktioner krävs det färsk trä, eken hårdhet kommer när . Det har varit en lång process att äntligen få bygga ut.

Att bygga med korsvirkesteknik har man gjort i Skåne sedan medeltiden. Byggherre: Klas Grankvist. Grundläggning: Kantbalkar av leca, . På medeltiden fanns det inte många stenhus, och korsvirkeshus har det väl aldrig funnits gott om norr om Skåne. Så hur byggde man sina hus?

Påminde de om sådana allmogebyggnader som man kan se på Skansen och Kulturen? På samma sätt har stenar placerats under det stående virket i korsvirkeshus och senare, liksom på skiftes-verkshusen, under knutpunkterna mellan stolpen och fotträet. Den enklaste och förmodligen äldsta metoden att utföra en grund-läggning var att bygga en låg och tät grun en så kallad mullbänk. Jag är ganska ny när det gäller detta ämne och har en del frågor om vad som på svenska kallas korsvirkeshus eller fackverk.

Så vitt jag förstått är detta samma sak som amerikanerna kallar Timber Framing eller har jag fel?

Jag har sedan en tid tillbaka blivit näst intill besatt av att bygga mitt eget hus av så . Gamla kloster, kyrkor, borgar är byggda av stora naturstenar och det håller nog rätt många år också. I skåne finns det korsvirkeshus som är 500år så dom verkar . Snedstyvor behövs egentligen bara i hörnen, men det gick mode i att sätta dessa i nästan varje fack. Korsvikeshuset uppträdde troligen första gången i medelhavsområdet. Man har påträffat korsvirkeshus från romersk tid bland annat i Pompeji.

Husets konstruktion är den samma som för ett gammalt korsvirkeshus , med bärande bjälkar. I väggarna har man använt lerbruk och återvunnet tegel från en gård i närheten. Detsamma gäller grunden vars stora granitstenar hämtats från ett stenröse intill gården. Förr i tiden byggde man som man hade . När Cityfastigheter, som äger fastigheterna i kvarteret Drottning Kristina begärde planändring för att få bygga om och bygga nytt fanns planer på att bebygga hela gården.

Kulturmiljö Halland ville däremot att den öppna ytan skulle vara kvar men kunde tänka sig att vissa gårdsbyggnader revs och att det . Tillsammans med formgivaren Jessica Kriesz har han inrett huset med handtryckta tapeter och design från bland annat Sverige, Danmark och Italien. Det tycker Göran Andersson i Ås utanför Östersun som gett sig i kast med den gamla konsten att bygga timmerhus. Det är viktigt att fortsätta med att fråga.

Ser man hans eget stråtäckta korsvirkeshus gissar man kanske i stället på det var bättre förr. Textilier är ett exempel på material framställt av fibrer från naturen och på konst – gjord väg. Exempel på fackverkskonstruktioner är korsvirkeshus , lyftkranar, broar, wellpapp och . Men det blev mycket mer än en ateljé. Konst och mat på Ängshyddan. Tanken var att bygga ett hus till, men Elses make Nils Göran Göransson kläckte idén att hyra ut bed and breakfast-stugor i stället.

I Quedlinburg finns även Tysklands äldsta bevarade hus. I Clausthal-Zellerfel bergsstaden på. Goslar, ligger Tysklands största träkyrka med .