Kreosot


Bruk av gamle jernbanesviller, telefonstolper og annet trevirke som er impregnert med kreosot , er forbudt på steder der det kreftfremkallende stoffet lett kan komme i kontakt med huden. Likevel finnes fortsatt slikt trevirke på lekeplasser, i hager og i parker. Kreosot креозот , далее из др.

Barnehager og lekeplasser . Es wird als Holzschutzmittel eingesetzt. Därför är kreosot ett bekämpningsmedel som hör till produkttypen .

Fällen genau die tägliche Quantität der festen u. Nahrungsmittel, ebenso die des Urins, das specifische Gewicht desselben bei 6F. Individuum, vor Monaten erkrankt, . Navnet har det fått fordi det oljeaktige produktet som fremkom ved destillasjon av tre hadde en lukt som minnet om røkt kjøtt. Betegnelsen benyttes nå mest i forbindelse med den steinkulltjæren som brukes til trykkimpregnering av tre. See the translation and examples.

Sertailah kamus hidup kami. Используется при создании обработанных досок, получить можно в коксовой печи. При прикосновении к жидкости, накладывается эффект Легковоспламеняющегося.

Взаимозаменяем с креозотовым маслом из . Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Они приходят из многих источников и не проверяются. Креозот для химических целей. Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Arbets- och miljömedicin övervakar hälsorisken under årets hela produktion.

Vossloh Nordic Switch System AB tillverkar spårväxlar och spårtekniska komponenter. I deras produktion hanterar de ibland träslipers impregnerade med kreosot. Eftersom kreosot innehåller polycykliska aromatiska kolväten (PAH) kan kontakt via . Die beiden wichtigsten in der Industrie anerkannten Arten sind Holzteerkreosot und Steinkohlenteerkreosot. Dřevný kreosot se získává vysokoteplotním zpracováním bukového nebo jiného dřeva, anebo z pryskyřice keře Larrea tridentata („kreosotový keř“). Termín kreosot (též kreosotový olej) se však nejčastěji používá pro . Seine Bestandteile reichern sich in der Umwelt an, sind sehr schwer abbaubar, giftig oder sogar krebserzeugend.

Eksponering av kreosot kan skje ved hudkontakt, ved innanding av kreosotdamp eller støv og via tarmsystemet ved at kreosotpartiklar svelgjast. På varme sommardagar aukar avdampinga av stoffa i kreosotoljen, samt at impregnert trevirke vil få auka utsvetting av kreosotolje. Av den grunn bør det takast omsyn til dette når . Statens arbeidsmiljøinstitutt, nb_NO.