Kristallina solceller


Kristallina celler är den vanligaste typen av solceller. De har en något högre verkningsgrad än tunnfilmsceller, men priset är också högre. Det kan man tyvärr inte göra så mycket åt, eftersom det är oundvikligt att de blir . Man kan generellt dela upp solpaneler i två grupper, solpaneler med kristallina solceller samt tunnfilmssolceller.

De består av kisel som blivit dopat med olika ämnen för att få den önskade funktionen. De kristallina cellerna kan .

Сохраненная копия Похожие Перевести эту страницу Poly kristallina solceller. Solcellerna är tillverkade av flera mindre kisel kristaller i varje cell. Färgen på solcellen är blå mosaikskimrande. Poly har lägst pris räknat i kronor per Watt på grund av sin enklare tillverknings process.

De är också de vanligast förekommande panelerna. Effektområden för m² solcellspaneler är. Den ena modultypen är uppbyggd av kristallina kiselsolceller och den andra är uppbyggd av amorfa kiselsolceller, eller andra halvledarmaterial,.

Grätzelceller (efter Michael Grätzel), liksom solceller som i huvudsak består av plast. Hur fungerar solceller ?

Det finns många olika solcellstekniker för att omvandla solens energi till elektrisk ström. Den vanligaste tekniken idag är olika former av kristallina kiselsolceller som är den vanligaste typen av solceller på marknaden men även så kallade tunnfilmsceller förekommer. Värme ger kiselatomerna möjlighet att röra på sig och ta den position som är mest gynnsam för dem vilket är den kristallina formen. Czocharlski process för framställning av enkristallin (monokristallin) kisel. En annan teknik att framställa kiselskivor är den så kallade polykristallin kisel.

Man smälter kislet i en kvadratisk form . Många solceller kopplas ihop i serie och parallellt så att solcellsmodulen kan uppnå önskad spännings och strömnivå. De vanligaste typerna av solceller är mono- kristallina solceller , . De solcellsanläggningar som har installerats de senaste åren använder i huvudsak två olika modultyper. Solceller är en teknik där halvledarmaterial används för att omvandla solstrålning till elektrisk spänning.

Tunnfilmsceller är de dyraste och minst effektiva men är inte så känsliga för skuggning. Det gör att de på årsbasis kan producera mer än andra . De har ett smart sätt om man behöver optimerare för att få ut mer av sina kristallina solceller – solcellspaneler med inbyggda optimerare. Och det till riktigt fördelaktiga priser. En solpanel, eller solcellspanel, som är avsedd för laddning av batterier med en spänning på volt, består normalt av solceller och för volt blir antalet celler det dubbla, stycken, men det finns även. Jinko använder sig av Maxim-optimering.

Den andra typen av kristallina celler är de monokristallina och de är klarblå till färgen, eller ibland nästan svarta. REC gör bara Poly-paneler – Fokus på ett område.

Tillverkning i Singapore. På den svenska marknaden är solceller av typen kristallina kiselceller dominerande. Generellt benämns de som Mono(en) kristallina eller Poly(flera) kristallina. Monokristallina kiselsolceller tillverkas av en kiselkristall och polykristallina av flera kristaller. Dagens största grupp solceller är kristallina solceller som kan delas upp i olika grupper,.

Polykristallina, multikristallina och monokristallina celler. En solpanel består av flera solceller som är kopplade till varandra för att . Konkurrensen är hård mot kiselbaserade kristallina solceller , vars priser sjunkit rejält under det gångna året. Detta gör att priserna på . Trots att denna grupp solceller består av samma ämne, kisel, som kristallina solceller så har amorf tunnfilm andra egenskaper.

Fördelen är att det räcker med en hundradel så tjockt lager som kristallint kisel för cellen ska fungera, men med en lägre verkningsgra cirka. Ju fler solceller som seriekopplas desto högre strömstyrka och även de olika solpanelerna kan seriekopplas med varandra för att ytterligare öka strömstyrkan. Tjockleken hos tunnfilmens ljuskänsliga skikt är bara omkring fem mikrometer – betydligt tunnare än den kristallina kiselsolcellens tjocklek på 200 .