Kvartsrunda hängrännor


De omfattar halvrunda, rektangulära och kvartsrunda hängrännor , och stuprör, många specialformer i vanliga mått och motsvarande tillbehör. RHEINZINK takavvattningssystem. Monteras genom att skjutas på rännan.

Expansionsstycke valsblank. Lim, för skarvar och gavlar till Rheinzinks hängrännor. En effektiv takavvattning i form av hängrännor stuprör för stora och små byggnader. Förutom dess praktiska funktion är det positivt om hängrännor och stuprör smälter in med övriga huset. Stuprörets dimension är Q mm och dess totala längd lm från.

De liggande ledningarna får bara halva dimensionerna i jämförelse med det. Med ett UV-system löses . Svart, vit, rö zink eller något annat? Vi har gjort riktiga djupdykningar i ämnet. Vårt hus är byggt 1ska ha tegeltak och vit fasad. Vacker takavvattning i koppar, zink, Quarz-zink rostfritt – stuprör.

I rnnan grs ppningar fr utkas- . På långhusets västra gavel sitter två kvartsrunda fönster, ett på var sida om tornet , som ljusinsläpp för orgelläktaren. Samtliga hängrännor och stuprör är utförda i kopparplåt. Själva läktaren är rymlig och ljus tack vare orgelhusets litenhet och de kvartsrunda fönstren åt väster. Tornet är högt med spetsigt tak.

De åtta tornluckorna sitter i dubbla rundbågar och är klädda med liggande svartmålad. Hängrännor och stuprör är också av koppar. Fönsterspröjsningen förändrades till diagonalruta med ”stjärnliknande” spröjsning i halvrunda och kvartsrunda fönster.

Långhuset har åt öster fem . Detta gällde torn och långhus. Nya arbetshandlingar togs dock fram för ungefär samma arbete: putslagning, avfärgning och målning av fönster och stuprör och hängrännor. Garneringsarbeten på tak – skorstenar, huvar och kupor. Fasadarbeten – fönsterbläck och kassetter. Takavvattningssystem – hängrännor och stuprör.

Schaktning, gjutning och stommresning. Omtäckning av Väsby Kyrka.