Laga asfalt med kallasfalt


Om det är potthål i din asfalterade infart kan du snabbt fylla dem med kall reparationsasfalt. Den är lätt att arbeta med och lagningen blir lika stark som med vanlig asfalt. Du ska inte vänta för hålen blir inte mindre – tvärtom!

Vattnet ser oskyldigt ut men det gäller att fylla igen sprickor och hål så att vattnet rinner bort. Vissa produkter gör det enklare än andra att laga ett potthål. Kall asfalt gör arbetet mycket lättare.

Vissa typer av asfalt för lagning av potthål, som den typ som beskrivs nedan, kan läggas till och med i vattenfyllda potthål och kan packas enkelt av hjulen på en bil. Ingen specialutrustning behövs för att laga potthål med den . EZ Street kall asfalt är en metod för permanent lagning av potthål i vägen. Vägarbetarna kommer med sina tunga maskiner, häller varm asfalt på vägen, sprider och jämnar ut den till en ny vägbeläggning. Om du har en skada på en hårdgjord yta utomhus kan du försegla och laga den med EZ STREET kall asfalt. Jo, det är som Donald säger att man kan köpa kallasfalt på burk och trycka i. Lite makadam i botten sedan lägga i och slå med en järnklump (vet ej vad den heter) med handtag så att det trycks ihop.

Denna järnklump doppas i hink med vatten för att asfalten ej ska fastna på den. Vi gillar prisvärd renovering och förvaring.

REphalt är en unik kallasfalt för lagning av potthål och andra mindre skador på asfaltsytor. Laga asfalt själv, reparera hål i asfalt. Mindre lagningar av befintlig asfalt kan man göra själv. För att lägga asfalt själv kan man med fördel använd kall asfalt , som finns att köpa i välsorterade butiker . Bornit kallasfalt ger er möjligheten att snabbt laga skador pga exempelvis tjälskott, frostsprickor och andra skador i vägbanan. Appliceras direkt från säcken.

Lagningsarbete med Asfotex är enkelt, snabbt och kräver varken erfarna asfaltläggare eller speciella maskiner. ASFOTEX är en prefabricerad kall. Behöver inte förvärmas eller blandas. Om asfaltskadan är djupare, t. Laga potthål eller utjämna nivåskillnader på din parkering, uppfart eller enskilda väg med lagningsasfalt Instamak. Asfalten har mindre än lösningsmedel och räknas därför som lösningsmedelsfritt enligt EU:s normer.

Underlaget skall vara torrt och rengjort. Styrelsen la förslag på att belägga hela vägen med potmix i omgångar, det är 8meter, och detta klubbades igenom på stämman. Ser ju ut som vanlig kallasfalt , kolla med asfaltsverken runt i kring.

Pot mix är precis vad det låter som att laga ett potthål med och inget annat. Det känns som att det kan. Avsedd för fuktisolering av mur- och betongytor ovan och under mark.

Tekniskt databla Säkerhets-datablad Säkerhets- datablad Säkerhets-datablad clp Säkerhets-datablad clp Faktablad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekt. Extremt brandfarlig gas. Mindre hål, sprickor och ojämnheter i underlag av cement , betong och asfalt går snabbt att laga med vår kallasfalt och vår speciella vägbeläggning. Du slipper på detta vis renovera ett helt område, vilket sparar både tid och pengar.

Filtrera efter Sortera efter. Den behöver varken blandas, spädas eller på annat sätt prepareras före användning. Idealisk för lagning sv småhål och sprickor i vägar och trottoarer.

När området du önskar laga är rengjort kan du hälla blandningen direkt på. Denna komprimeras sedan med hjälp av en vält eller baksidan . Alla takpapp bör underhållas regelbundet med Mataki Tak- massa. Kallasfalten är redo att använda. Stryk ytan en andra gång.

Med Mataki Kallmak kan du själv reparera skador i asfalt eller . Reparera asfalt och betong.