Lägga nytt tak på spåntak


Lägga om tak med spåntak under. Frågeställare: Prästgården. Båda flyglarna är idag belagda med slitna och mossbemängda betongpannor, som nu skall bytas till tegelpannor.

Min fråga rör de sticketak som ligger som undertak . Jag skulle absolut lägga ströläkt först, så att fukt och annat har åtminstone en teoretisk chans att rinna ned.

På vårt stora garage med spåntak lade vi först masonit direkt mot spånet, sedan ströläkt, bärläkt och sist pannot. Det har funkat hittills. Någon luftning mot spånet verkar inte behövas, men vi kanske . Byta betongpannor på ett spån tak. Duger spåntak som undertak? Då skulle vi plocka ner taket och lägga takpapp, eller sätta oljehärdad masonite, över spåntaket och sen lägga tegel igen.

Byta tak ska vi lägga tegel igen eller plåt? Spån under pannorna вер.

Har ngn råd att ge om att lägga spåntak ? Кеш Схожі Перекласти цю сторінку бер. Дописів: – ‎авторів: Spåntak vet jag inte om det är, jag skulle kalla det tegeltak, är inte så hemma på sånt här. Ja att lägga råspont är jag med på kan bli både pilligt och jobbigt. Vill få på ett nytt tätt tak utan att lägga för mycket tid eller pengar. Ovanpå reglarna ligger . Lägg taket i två lager, det undre med grässvålen nedåt och det övre tvärtom, så att rotändarna hamnar mot varandra.

Ett nytt förzinkat plåttak målas först efter två år för att färgen ska hålla, därefter bör taket målas vart tionde år. Hej, tänkte höra lite här om det finns någon som har hållt på eller har erfarenhet av takläggning. Att lägga om ett härbretak som är kvm går an,.

Inget nytt taktegel är så vackert som det gamla med sin . I botten finns ett spåntak och över det ett tegeltak. Vet inte hur gammalt teglet är, och det finns inget namn på undersidan. Var kan jag kolla vad det är för sorts tegel?

Kostnaden för materialet är måttlig men det krävs en rejäl arbetsinsats för att lägga ett spåntak. Hållbarheten för ett väl lagt spåntak. Dyrare brandförsäkringar för hus med spåntak ledde så småningom till att spånet ersattes med andra material, detta gällde främst bostadshus i tätorter.

Alltefter råd och lägenhet bytte man . Ett gammalt spåntak som är alltför dåligt för att repareras kan ersättas med ett nytt. Nytt spån, både späntat och hyvlat, finns att få om man beställer i god tid. Om spånen ligger som undertak men inte är tillräckligt täta kan man täcka med en oljehärdad board som underlag för ett nytt yttertak. Om du ska laga eller lägga nytt. Exempel — Läggning av spån med tre lagers täckning.

Fuktiga spån gör även att taket är mindre känsligt att beträda, även om man bör undvika att gå på spåntak. Färska spån kan läggas direkt men torkade. Fyra steg en detaljerad genomgång på hur du lägger tak.

I första steg genomgås hur du spikar råspont direkt på takstolarna, i det andra hur du klär in ett tak av råspont i underlagspapp, i det tredje hur du spikar strö- och bärläkt och i den fjärde och sista . Eftersom spåntaket ska vara kvar så rekommenderade båda att bara lägga en duk ovanpå. Nu har vi fått en läcka i taken, så att vatten har runnit in i ett rum på bottenvåningen, det är därför vi har lite panik att få ett nytt tak innan vintern, så att det inte händer på fler ställen. Till exempel hur lång livslängd man kan räkna med att taket har, hur mycket det får kosta och också hur det passar till huset och . Hej Antar att det finns ett gäng rutinerade snickare här på robsoft som kan råda mig.

Ska lägga om taket på mitt hus, de gamla tegelpannorna börjar bli dåliga och det är daxs att byta innan det blir läckage. Frågan är vad man ska göra med det gamla takspånstaket som ligger under . Tänkte lägga på plåttak. Informationsmaterialet är endast avsett att fungera som generell vägledning.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. Rådgivningsavdelningen informerar om. Tips vid rengöring, renovering eller omläggning av tak. Men det var nog inte heller spåntaket som var det ursprungliga. Taket på Friskastugan har vi klarat med egen finansiering och eget arbete, men när vi ska lägga nytt tak på spinneriet kommer vi även att behöva någon . Här visas principlösningar och typlösningar för tak på underlag av träpanel med taktäckning av tegelpannor, betongpannor, skyddsbelagd papp, plan plåt, spåntak eller faltak.

Tak på underlag av fribärande läkt visas för täckning med betongpannor, tegelpannor eller profilerad plåt. Principlösningar för tak med underlag av . Stickspån och stavspån kan användas av såväl amatörbyggare som proffs, vid behov hjälper vi att avlägsna det gamla takbeklädnaden och lägga en ny. Vi betraktar varje tak individuellt och granskar taket först, därför rekommenderar vi att lämna en offertförfrågan. Vi har varit licenserade av Estlands riksantikvarieämbete i . Men sedan har det varit klyvning och huggning helt manuellt, så det är ett ganska stort arbete som har gjorts, säger snickaren Börje Samuelsson i en paus i sitt arbete med att lägga nytt tak.

Livslängden på ett spåntak som underhålls och tjäras regelbundet har historiskt varit runt 1år.