Lägga plåttak utan läkt


Har ett garage med pulpettak som idag är pappat. Pappen börjar bli gammal och jag vill lägga plåt på pappen. Tänkte bara köpa vanlig billig korrugerad takplåt.

Går det bra att skruva den direkt på pappen, ned i yttertaket eller måste jag verkligen läkat upp först? Eftersom plåten är korrugerad så tänkte jag . Montera plåttak direkt mot underlagspapp?

Läkt eller papp under takplåten? Plåttak – Lägga takplåt? Кеш Схожі Перекласти цю сторінку Är din gamla takbeläggning av papp eller shingel kan du i regel lägga det nya plåttaket direkt på beläggningen, utan bärläkt men man bör vara noggran med att kontrollera detta eftersom man i vissa fall ändå rekommenderar bärläkt innan man lägger plåttaket.

Det finns således inga takstolar utan taket vilar på en nockbräda och ytterväggarna. Det är risk att det blir fukt (kondens) mellan plåt och papp och därför hade jag lagt läkt emellan för att spara på både plåt och papp. Skulle ett alternativ vara att lägga ett papptak ovanpå underlagspappen? En annan fördel är, att du till skillnad från takpannor kan lägga takplåt på tak som har lutning under grader.

Vid nybyggnation, använd godkänt undertak eller läkt direkt på takstolarna. När man lägger plåttak fungerar ofta äldre metoder bättre än nya.

Det positiva med plåttak är att det är mycket lätt och är även enkelt att lägga. Detta är en stor fördel jämfört med exempelvis tegel. Dessutom så finns det många tillfällen då man vid önskan kan lägga plåttak direkt på gammalt tak av papp eller shingel, utan att . Leta på takstolarna och fäst läkten på varje takstol. När det är gjort lägger du en läkt mellan varje takstol.

Rekommenderat är CC, från centrum på den första läkten till centrum på den andra skall avståndet vara 600mm. Bärläkt läggs vågrätt på taket ovanpå ströläkten. Läs monteringsanvisning för just din plåt hur det ska . Byggmax ger dig tips och råd på hur du lyckas med att lägga tak, detta är del fyra där vi hjälper dig med att.

Hur man lägger ett plåttak på snabbaste sätt. Stillastående vatten mellan lackerad och förzinkad plåt kan efter en tid förorsaka s. Finns befintligt underlag av råspont ska den ha en minsta tjocklek av mm. Förse den med ny underlagspapp och läkt.

Jag har ett fuskbyggt garage där taket läcker. Idag ligger det ett plåttak direkt på läkt utan råspont och papp under. Jag tror att det både läcker vid farmarspiken som sitter löst och att jag får kondens på undersida som droppar ner på innertak.

Min tanke är att spika råspont direkt på takstolar och lägga papp. Där hade det läckt in (gamla taket tegel utan papp) och en del av bräderna var helt ruttna.

En och annan rutten som kan bytas innefrån ifall man vill inreda vinden. När nya taket kom på (ny läkt , papp o pannor) så läcker det inte mer. Alla gamla funktskador har stannat upp. Rengöring efter montering.

Metallspån eller filspån på plåtbekläd- naden eller i takrännorna måste tas bort så snart monteringen är färdig. De kan rosta och orsaka missfärg- ning. Den hårda och släta ytan på Lindab profilerade plåt gör det svårt för mossa och alger att växa på väggbe- klädnad eller taktäckning. Ska lägga på ett plåtak på en lite bod där papptaket läcker lite grand.

Boden har snedtak som är drygt 3. Räkna med runt 8kr per . Undertak utförda av lockpanel i takfallets riktning förekommer. Lockpanelen ligger då utan papptäckning och klarar sig, men då det inte finns ströläkt finns en viss risk för röta i locken. Byter man bärläkt så kan de lyftas med låga distanser, men man bör inte lägga ströläkt. Att lägga ett tak är enklare än man kan tro, men det kräver lite planering och förberedelse. Här visar vi hur man byter ut det gamla taket och lägger nya takpannor.

De gamla pannorna ska tas bort först. Ta även bort läkt och papp. Besiktiga den underliggande konstruktionen noga t ex råsponten. TRPreglas enligt bild nedan.

För större plåttjocklekar kan annat regelavstånd väljas. Figur 2: Vid lägre taklutningar (7-14°), Dras varje plåt över. Nu har ett bra utgångsläge erhållits för att lägga resten av taket, men. Ovanpå pappen ligger två lager med läkt – ett för att lufta undertaket och ett för att bära upp tegelpannorna.

Om du till exempel har haft plåttak tidigare är det inte säkert att konstruktionen klarar av viktskillnaden. Börja nerifrån och lägg pappen omlott där nästa våd överlappar den under. Befintligt tak bestående av vågformad eternit. Plannja har tre metoder för renovering av eternittak.

Med dessa två metoder kan det gamla taket behållas som undertak utan att bearbetas.