Lägga plattor underlag


Stenmjöl är en finkornig produkt som du lägger på soliga dagar eller när det inte finns risk för regn. Med 0-mm blir lagret bättre packat, men storleken är svår att foga med. Då passar 0-mm bättre.

Tänk på att alla stenar inte fungerar till uppfart med stenmjöl som underlag. Plattor som inte är tillräckligt tjocka kan bli knäckta .

Följ stegen för att lyckas med läggningen! Vi visar hur du lyckas med stenläggningen. Visst kan du lägga marksten själv. Betongsten är både lättskött och har lång livslängd. Kan vem som helst lägga stenplattor ? Planera ditt arbete noga.

Om det är din första plattläggning så är den viktigaste egenskapen att ha tålamod. Fiberduk i botten täcks av det bärande lagret.

Här följer en beskrivning hur du steg för steg går tillväga. Den urgrävda ytan ska ha samma fall som den färdiga ytan, . Ytan ska ha ett visst fall från huset, normalt . Byggmax instruktionsvideo där vi visar hur du lyckas med stenläggningen, steg för steg. Du kan mycket väl lägga klinker på ett brädgolv och till och med direkt på en plastmatta som du kanske har tröttnat på.

Men med sådana underlag krävs förstås ett mera vidlyftigt förarbete än på slät, oskadad betong. Och om man vill lägga utspridda plattor som en gång i gräsmattan (fattar ni hur jag menar?), hur noga måste man vara med underarbetet? Det är både vackert och praktiskt med sten i trädgården.

Marksten och plattor i betong är dessutom lätta att lägga och finns i många storlekar och färger så att du enkelt kan skapa din personliga miljö. Slarva inte med underarbetet vid läggning, det är beläggningens viktigaste moment för ett lyckat slutresultat. Skulle behöva lite hjälp när jag ska lägga plattor på baksidan. Så här är det iallafall tänkt att jag ska göra.

Lägg helst ett mönster med fogförskjutningar för stabilitetens skull. Observera att detta är ett riktvärde. Med hänsyn till klimatzon och underlag kan lagertjockleken behöva ökas.

Du bör ta hänsyn till fasaden och. Du kan då fylla med en dränerande makadam under lagret med bärlager.

Om man slarvar med underarbetet så finns det risk för att plattorna (på grund av tjäle) flyttar sig både i sid- och i höjdled. Det är liten chans att de kommer att sätta sig i rätt läge när . På så sätt blir risken mindre att du behöver göra onödiga kapningar på den sista plattan. Markera ytans längd och bredd genom att spänna upp linor.

Plattläggning blir allt vanligare, och för den som vill lägga marksten eller plattor ger vi här en guide till de vanligaste metoderna och materialen för plattläggning. Att lägga plattor och stenar själv.