Lägga shingeltak


Här hittar du utförlig information om shingel och gör det själv instruktioner om hur man lägger ett shingeltak med takshingel. Ventilationsrör och andra genomföringar tätas med hjälp av en gummistos. Lägg shingelplat- torna upp förbi sto.

Icopal shingel består av formskurna, skifferbeklädda plattor som ger taket en levande känsla. Under ett shingeltak läggs ett heltäckande brädunderlag av råspont eller av lämpliga byggskivor.

VIDEO: Vill du ha ett tak som både ser spännande och snyggt ut kan du använda shingel. Takläggaren visar här hur man lägger det. Se hur du kan lägga takshingel. Vid lägre temperaturer måste produktens skarvytor förvärmas med varmluftspistol.

Undvik att lägga shingel i högsommarvärme. Med takshingel får man ett kostnadseffektivt takmaterial som har lång livslängd. Dagens typer av shingel brukar dessutom se rätt snygga ut, vilket gör shingeltak tilltalande även ur estetisk synvinkel.

Det är enkelt att lägga ett shingeltak. När du väl börjat lägga shingeln växer takytan snabbt fram. Plano Pro Noxite bidrar till en bättre miljö genom att rena luften från. Asfaltsbaserade takplattor. Shingel Plano Pro Noxite (titanvit).

För applicering på lutande, exponerade tak med spikbara underlag såsom plywood eller råspont. Minsta taklutning grader. Då går spikarna genom bägge shingelrader och pressar samtidigt shingelns klisteryta tätt mot den undre shingelns yta. På detta sätt garanteras vidhäftningen.

Varje shingel fästs med spikar och det finns ingen risk för att shinglen glider eller blåser av taket på grund av fel spikning. Varför får man inte lägga takshingel på . Första raden shingel och ytterligare montering. Avståndet från fotplåtens kant beror på längd och lutningsvinkel. Ju brantare och längre lutning, desto större avstånd från kanten.

Med Rocky- shinglen under den ´medelstora´ spetsen på höger). Avlägsna undersidans skyddsfolie (7a) i samma takt som monteringen fort- skrider.

Fatta tag i foliens bakre kant och dra rakt mot shingel – spetsarna. För att orka med tegel eller betong måste takstolarna vara dimensionerade för det, vilket är tveksamt om taket tidigare haft papp. Enklast i ditt fall borde vara att ta bort den gamla pappen och lägga ny. Plåt har jag lagt själv på en stuga, och det kräver inte nån . Alla fogar täcks helt av överlappningarna och shingeln håller tätt i fogar och spikpunkter. Hållbarhet innebär också att shingelns yta inte flagnar av eller rostar.

Takshingel förenar stenmaterialets hållbarhet med asfaltens elasticitet. En annan fördel med det sträva skifferströet är att is och snö hålls kvar på taket i. Handla enkelt och smidigt på nätet med hemleverans till hela Sverige.