Lägga takpannor beskrivning


Denna beskrivning är baserad på ett tak där understa lagret är råspont. Ovanpå detta ligger en takpapp och om teglet är takets livrem så är underlagspappen takets hängslen. Den fukt som tar sig igenom teglet stoppas av takpappen. Ovanpå pappen ligger två lager med läkt – ett för att lufta undertaket och ett för att bära upp . Här får du tips och värt att tänka på vid takläggning samt beskrivning och instruktioner hur du ska lägga tak på ditt hus.

De principer man utgår från vid läggning av takpannor är ungefär desamma oavsett om du väljer material av tegel eller betong.

Materialen skiljer sig lite i fråga om utseende, struktur . Följ gällande arbetsmil- jöregler och arbeta alltid med ställning och skyddsräcken. Den lodräta läkten kallas ströläkt och behövs både för att ventilera taket och för att bära upp den vågräta läkten, bärläkten. Det är på bärläkten som takpannor fästs.

Avstånden mellan bärläkten bestäms av vilken typ av takpanna du har valt till ditt tak. När läkten är på plats är det dags att lägga pannorna. En grundregel är att alltid byta läkt och underlags- tak när du lägger nytt tak. Avvikelser från dessa rekommendationer kan MONIER inte ta ansvar för.

Vid lossning på mark är det viktigt att uppställningsplatsen är väl utjämnad med gott om plats för aktuellt antal pallar.

Pallarna med takpannor skall . Fyra steg en detaljerad genomgång på hur du lägger tak. I första steg genomgås hur du spikar råspont direkt på takstolarna, i det andra hur du klär in ett tak av råspont i underlagspapp, i det tredje hur du spikar strö- och bärläkt och i den fjärde och sista . Byggmax ger dig tips och råd på hur du lyckas med att lägga tak, detta är del tre där du ska spika strö och. Den tredje filmen i Essves serie instruktionsfilmer som visar hur man på ett korrekt sätt lägger tak enligt.

Att lägga ett tak är enklare än man kan tro, men det kräver lite planering och förberedelse. Här visar vi hur man byter ut det gamla taket och lägger nya takpannor. Täta genomföringar och kanter. Regler och rekommendationer för infästning av takpannor. Nock och valm med Metalroll eller Figaroll.

Nock med nockband och valm med Figaroll. Lägg ut nedersta och översta raderna takpannor. Se till att det blir lika många och att de ligger bra och det går jämnt upp från gavel till gavel.

I värsta fall tvingas du kapa en ”lodrät” pannrad. Börja lägga de lodräta raderna pannor från den gavel som är till höger sett nedifrån. Pannorna är så utformade att de . Besiktiga taket både invändigt och utvändigt.

Innan du lägger nya takpannor på ett gammalt hus, bör du först noggrant kontrollera taket. Läckage, fukt och mögel kan ställa till stora problem och måste åtgärdas.

Titta särskilt uppe vid nocken samt vid genomföringar i taket. Undertak och befintlig läkt måste också vara hel. De horisontella läkt som takpannorna vilar på kallas för bärläkt. Benders Carisma panna har minst bärläkt- avstånd 3mm och max bärläktavstånd 3mm, beroende på . Att lägga nytt tak eller göra en takomläggning kan kosta en hel del, samtidigt som det antagligen höjer värdet på din villa en hel del.

Vi tittar här närmare på vad en takomläggning kostar, både för material (olika typer av tak samt extramaterial) och hur mycket du kan räkna med i arbetskostnad för att anlita en firma för din . Täckning vid taklutningar över 20° kan utföras med ofalsat och falsat taktegel. Mindre taklutning än 20° är endast tillåten efter överenskommelse med tillverkaren – gäller i varje enskilt fall. Med Benders betongtakpannor kan du själv lägga ditt nya tak. Ta hjälp av dina grannar eller några goda vänner så är det gjort på någon dag. Verktygen du behöver är hammare, såg och tumstock.

Vid vinklade tak och ränndalar kan man ibland be- höva skära takpannor. Använd då en vinkelslipma- skin, sk rondell, med . Att lägga om ett härbretak som är kvm går an, men ladugårds- taket på 4kvm? När man väljer mellan olika tak- material är det viktigt att komma ihåg att det underhållsfria idealtaket som är både billigt och vackert inte finns.

Man måste bedöma taken var för sig och tillsammans och samman- väga en mängd faktorer:.