Lägga takpapp runt skorsten


Här får bra tips och gör det själv instruktioner när du ska lägga takpapp , underlagspapp på taket innan takpannorna. Horisontell läggning av våderna tvärs takfallet, från gavel till gavel, är att föredra eftersom vattenbelastningen på skarvarna då blir mindre. TopSafe PRO och 3° kan dock också läggas med våderna vertikalt, dvs med takets fallriktning.

Vertikal montering är enklare om taket är mycket brant och man riskerar . Byggmax ger dig tips och råd på hur du lyckas med att lägga tak, detta är del två där du fortsätter med lägga.

Lättare att börja uppifrån med översta våden. Då kan man skruva temporär gå-läkt. Spara pengarna till hantverkaren och gör jobbet själv. Se här hur du får det tätt runt skorstenen med hjälp av takpapp. I området runt skorstenen gäller samma princip som vid fönstren.

Skär till takpappen och asfaltsklistra hörnen. Se till att den med marginal överlappar den översta takvåden. Spika sedan fast den i kanterna.

Plåtinklädning runt skorstenen ovan råspont och uppvikt mot skorstenen , samt tätat mot skorstenen. Uppvik är rakt och ej invikt i fog men har tätmassa på baksida och överkant. Sedan limmas underlagspappen mot plåten.

Och precis som jag uppfattar ditt tak så avslutas det med en plåt ovanför takpannorna . Papp runt skorsten , hur tillväga? Кеш Схожі Перекласти цю сторінку Lägga tak. Fyra steg en detaljerad genomgång på hur du lägger tak.

I första steg genomgås hur du spikar råspont direkt på takstolarna, i det andra hur du klär in ett tak av råspont i underlagspapp, i det tredje hur du spikar strö- och bärläkt och i den fjärde och sista . Trots att namnet papp lever kvar är dagens produkter någonting helt annat, både vad gäller uppbyggnad och kvalitet. Gör sedan likadant med den andra halvan av folien. Skruva fast den i hålen på underbeslaget lite löst. Centrera skorstenen och skruva fast distanshållaren. Lägg takpapp runt underbeslaget och en bit upp på sidorna så att det blir tätt enligt leverantörens anvisningar.

Vid val av tätskiktssystem ( takpapp ) till taklutningar större än 10° ska hänsyn tas till följande:. Finns det någon produkt som är lätt att forma och kan användas för tätning av tak utvändigt, runt skorsten eller dylikt? Ja, Teno byggtejp som består av en.

Arkitekten påpekade att jag bör lägga till några kronor och köpa en bättre (mer elastisk) takpapp än vad som egentligen krävs. Den fukt som tar sig igenom. Svarta fläckar eller blånadssvamp på insidan behöver inte betyda röta, men inspektera extra noga kring takfot och skorsten där rötskador oftast uppstår. Byt ut allt dåligt trä mot nytt så att du . Det är extra viktigt att kontrollera runt skorsten , avlopp, ventilationsrör och vindskivor.

Nästa steg är att lägga ut takpapp på taket. Du kan välja att ta bort den gamla pappen och lägga ny eller lägga den nya ovanpå den gamla pappen. När pappen är på plats är det dags att . Börja med att inspektera innertaket på vinden, det ska vara torrt och ljust samt dofta friskt.

Kontrollera sedan känsliga ställen som runt skorstenen , olika genomföringar och fönster – särskilt äldre takfönster. Särskilt vindutsatta ställen bör få en extra översyn, där kan det finnas risk att snö eller regn blåser in. Läs igenom hela monteringsanvis- ningen innan montaget påbörjas för att bilda dig en uppfattning om vilka moment som behöver genomföras på just ditt tak och i vilken ordning dessa skall göras.

Lindab SRP ska monteras på ett tätt undertak och kan monteras direkt på ett plant underlag eller läktat tak. Håller på att lägga ny papp på ett 60-tals hus (varit fritidshus) platt tak men med viss lutning. Det har legat gummiduk på i år som vi tagit bort likaså den gamla pappen. Har lagt underlagspapp och skall börja med överpapp och man skall kunna lägga denna innan plåtdetaljerna (kragen runt skortsen) . Vid genomföringar som skorsten rekommenderas användning av krage av plåt eller bitumen. Kragen skall vara stabilt förank- rad i underlaget och klistringen ske väl runt om håltagningen i underlagstäckningen.

En elastisk lim- och tätningsmassa för all typ av tätning och limning på tak. Fungerar oberoende av temperatur. Mjuknar ej av värme, är.

Råsponten är känslig för fukt och måste har bra ventilation på undersidan ( vinden) och skydd från nederbörd i form av takpapp. De två yttersta raderna spikas alltid med rostfri spik så att dessa rader bildar en ram runt taket. Ovanpå råsponten lägger man takpapp.