Lägga underlagspapp på fuktig råspont


Presenningar från Byggmax är skit! Jag hade lagt på papp på halva taket, sedan täckte jag med presenning då det skulle komma regn morgonen därpå. Fuktig råspont vid omläggning av papptak. Det går annars rätt snabbt att lägga underlagstak av OSB- och plywoodskivor, men de stora skivorna rör sig lite mer än råspont , där mellanrummet mellan varje bräda kan ta upp rörelser.

En nackdel med skivor är att limmet gör det svårt för dem att suga och avge fukt och det kan orsaka mögelproblem. Så efter ungefär månader så kommer dom och klistrar pappremsor över spikarna och sedan lägger jag en presenning över taket för att inte det skall ligga en massa blötsnö direkt på pappen men tydligen så har fukten redan trängt in under tiden då spikningen har varit synlig.

Min fråga är om dom har gjort . Råsponten är känslig för fukt och måste har bra ventilation på undersidan ( vinden) och skydd från nederbörd i form av takpapp. Underlagspapp Ovanpå råsponten lägger man takpapp. Vi använder godkänd takduk som är snabbare och lättare att montera än den gamla takpappen. Oftast monterar vi den . Takets uppbyggnad och funktion. Ett tegeltak består av ett flertal lager med olika funktioner.

Denna beskrivning är baserad på ett tak där understa lagret är råspont. Ovanpå detta ligger en takpapp och om teglet är takets livrem så är underlagspappen takets hängslen.

Den fukt som tar sig igenom teglet stoppas av takpappen . Här får bra tips och gör det själv instruktioner när du ska lägga takpapp, underlagspapp på taket innan takpannorna. Mossa trivs i fukt och skugga. Använd inte högtrycksspruta!

Jag skall lägga om mitt tak och skall byta från tegelpannor till er takshingel. Traditionellt med råspont täckt med takpapp vilket ger ett så kallat diffusiontätt tak, dvs taket är tätt också inifrån och ut. Eller modernt med ett diffusionsöppet underlagstak i form av en duk som kan läggas på råsponten eller direkt på takstolarna. Det ger ett tak som kan släppa ut fukt från insidan minimera risken för fuktskador.

Vid kall eller fuktig väderlek bör klisterkanterna aktiveras. Lägger du taket ensam, är det enklast att skära till längderna nere på marken. Annars kan ni skära våderna.

Kan jag lägga shingel ovanpå ett gammalt papptak utan att ta bort den gamla pappen? Vi rekommenderar starkt att taket kläs med underlagspapp i samband med monteringen av råsponten. Fyra steg en detaljerad genomgång på hur du lägger tak.

I första steg genomgås hur du spikar råspont direkt på takstolarna, i det andra hur du klär in ett tak av råspont i underlagspapp , i det tredje hur du spikar strö- och bärläkt och i den fjärde och sista . En board kan stå emot genomtramp och fukt om taklutningen är tillräcklig (se tillverkares anvisningar). Den monteras med nedhäng och skarvas omlott. Vid användning av armerad takboard kan man – i jämförelse med papptäckt råspont – få ner den totala produktionskostnaden för underlagstäckningen.

Ett plåttak håller hur länge som helst, om det är för mycket jobb att lägga om hela taket för att kunna byta dom skadade brädorna så kanske det är värt ett försök att behandla med något.

Om det är tort så e det ingen fara, det räcker att det är fuktig luft så kan det bli sådan mikrobiell påväxt. Detta beror ibland på att varm fuktig luft genom diffusion eller konvektion kommer från bostaden upp på vind där den kyls av och kondenserar samt höjer den relativa. Den nya typen av takpapp kan i sig kanske inte mögla men det drar i en ventilerad vind in mycket damm, mögelsporer och annat som lägger sig likt en tunn . Täck över råsponten med pressening under tiden du arbetar för att skydda huset och virket från fukt. När råsponten ligger på plats är det dags för underlagspapp.

Utanpå råsponten läggs först ett tätskikt bestående av underlagspapp , sedan ströläkt och efter denna bärläkt, på denna lägger man takpannorna. Ströläkten har som funktion att bilda en luftspalt, som dels gör att fukt som tränger ner under takpannorna kan ventileras bort, dels kan den ledas ut i hängrännan . Det finns två huvudtyper av takpapp: underlagspapp och ytpapp. Vilken eller vilka av dessa huvudtyper du ska välja beror dels på vad du tänkt dig för takbeklädna dels på takets lutning. Undersök vilka krav som gäller för takmaterialet som ska vara ovanpå takpappen. Vissa material kan kräva stadigare takpapp.

Lägg aldrig takpapp på vått underlag. Fukt och mögel brukar komma som ett brev på posten och du kan bli tvungen att riva bort taget och lägga ett nytt. Måste underlaget torka se till . Man lägger den på råspont eller frihängande på takstolar.