Lågt kolesterol cancer


Förklaringen är att de med högre kolesterol bl. Några exempel på att högt kolesterol inte är något ont visas i ” Friskare med högt kolesterol ” (Se nedan). Många cancerpatienter har ett mycket lågt kolesterol.

Kolesterol skyddar mot infektioner och cancer. Det är viktigt för vårt immunförsvar och vår hjärnfunktion och vårt beteende. Ett lågt kolesterolvärde bör vara en varningssignal, då det disponerar för depression, aggressivitet och möjligen cancer.

Det är för övrigt också just kolesterolet som gör att vår hud med hjälp av solens strålar kan skapa livsnödvändigt D-vitamin (plus att kolesterol är nödvändigt för en massa andra viktiga funktioner i kroppen). Det som är farligt är alltså LÅGT kolesterolvärde. Under en viss nivå, så dör vi helt enkelt!

Det här känner förstås alla . Låg LDL- kolesterol hos patienter med ingen historia av att ta droger som sänker kolesterolet föregår risken för cancer i decennier, vilket tyder det kan finnas någon underliggande mekanism. Till vänster: den ”metabola dyslipidemin” (blodfettsrubbningen), som är kopplad till hög risk för hjärtsjukdomånga små täta LDL-partiklar som lätt härsknar, minskad mängd skyddande HDL- kolesterol och skadligt höga triglycerider. Till höger: en fördelning som innebär låg risk för hjärtsjukdom, statistiskt sett.

För det första ett mycket lågt kolesterol minskar risken för hjärtkärlsjukdom ytterligare än om man bara når måttliga effekter av en kolesterolsänkande behandling.

I vissa studier har man. Trots att så många bär på sjukdomen och diagnosen inte sällan är sämre än vid cancer , så menar många att den inte. Сохраненная копия Перевести эту страницу Det finns bevis för att förhållandet mellan kolesterol och hälsa och sjukdom är mer komplicerat än första tanken. Till exempel, i samband med cancer har amerikanska forskare föreslagit att det finns en underliggande mekanism som påverkar både cancer och lågt LDL (så kallat dåligt) kolesterol.

Och en annan studie som . Personer som har lågt kolesterol orsakat av särskilda genvarianter har inte en förhöjd risk för en rad olika demenssjukdomar. Snarare kan det vara tvärtom, enligt en ny studie i tidskriften BMJ. Bagarmossens Friskvård erbjuder konsultationer, behandlingar, föreläsningar, seminarier och utbildningar som handlar om hälsa. Vi säljer hälsoprodukter och kosttillskott av hög kvalitet.

Låg nivåer av kolesterol kan påverka hjärnans funktion och har . Gravid kvinna med lågt kolesterol kan gå in i arbete för tidigt eller föda underviktiga barn. Låga nivåer av kolesterol har associerats med depression , självmord , och höga ångestnivåer. Höga kolesterolnivåer ökar en persons risk att utveckla hjärt-kärlsjukdom , inklusive en hjärtinfarkt eller stroke.

Men kolesterolnivåer även kan sjunka för lågt , vilket är förenat med andra hälsoproblem. Onormalt låga kolesterolnivåer har kopplats till en liten ökad risk för cancer , högre dödstal hos äldre människor , negativa . Cancern kan emellertid bero på det låga kolesterolet och inte på den medicinska behandlingen, därför att åtskilliga studier har visat, att lågt kolesterol är en riskfaktor för cancer. Mot argumentet att det är cancern som är orsaken till det låga kolesterolet och inte omvänt talar, att sambandet noterats i nio .

En annan studie som nyligen kom fram till samma resultat – att lågt kolesterol är livsfarligt: BMJ-helping doctors. Skolmedicinens största förtjänst är främst vid akut sjukdom som utgör cirka procent av vården (resten svarar kroniska sjukdomar för som t.ex. diabetes och cancer ). Enligt en färsk undersökning hör ett lågt HDL- kolesterol , d. Forskarna observerade, att en låg HDL-kolesterolnivå medförde en större risk att avlida i hjärt- och kärlsjukdomar, men också i andra sjukdomar, så som cancer. En annan kontroversiell teori är att för låga kolesterolnivåer till och med kan öka risken orsaka cancer. Molekylmodell av kolesterol. Det behövs bland annat som isoleringsmaterial runt nervceller och för . Risken för cancer är kanske den mest alarmerande av dem.

I epidemiologiska studier och åtskilliga statinundersökningar har visat att låg kolesterol gör oss mer predisponerade för cancer. Dieter som är låga i kolesterol (vegan) kan ge en läckande tarm och andra tarmproblem. Kritiker till statiner menar bland annat att kolesterol spelar en vital roll för hjärnans och nervsystemets funktion och att det låter äventyrligt att blockera hjärncellernas kolesterolproduktion genom statinbehandling, i synnerhet med kännedom om att flera rapporter har visat att ett lågt kolesterol är kopplat till .