Läkt 25×25


Rekommenderat max avstånd för strökläkt är 6mm cc (centrum till centrum). Minsta läktavstånd för betongtakpannor är 3mm, och det högsta är 3mm. Vid lägre taklutning än 22°. Läkt används främst på tak som underlag för takpannor.

G4-läkt av sågat virke.

Vill du ha hjälp med kapning eller hyvling av ditt virke skriver du en notering på orderraden i kassan. Läs mer under menyn tjänster. Välj antal i annan enhet. Leverantör: Södra Timber AB. Finns i dimensionerna 12xmm, 25xmm och 25xmm.

Läkt har fyra sågade sidor och skarpa hörn. Säljs ej i längder under meter på bolist. Fyrkantig sågad käpp för utmärkning.

Har tillsågad spets för att kunna slås ner i marken. Hos BAUHAUS hittar du flera sorter av obehandlad läkt , trekantsläkt och sågat virke olika längder och dimensioner. För aktuell lagerstatus, vänligen konta. Kom till en av våra byggmarknader – Alltid äkta lågpris.

Läkt är en trävara som är mindre än millimeter i tjocklek. Läkten är helt enkelt ett tunnare trästycke än en bräda. Läkten kan användas som en mellanliggare på ett trähus med stående trä. Ska man köpa läkt online är det bra att tänka efter vilka mått och hur mycket . Tegelläkt Gran bunta 4 1 Halvpaket. Ströläkt Gran Bunta 5 2 Halvpaket.

Har renoverat taket på vårt förråd där varje sida på taket är ca 2xmeter och förrådet är byggt mot husväggen. När jag skulle köpa materiel till renoveringen så gick jag ut på nätet för att kolla upp vilka dimensioner på läkt som rekommenderades och hittade då 25xsom minsta för ströläkt och 25×38 . Byggdel: – Taktäckning — Läkt takpannor. Material: ( se byggnadsbeskrivningen). Det finns justerbara nockbrädshållare.

Takfotsbräda mm högre än övrig bärläkt – för att få pannorna i samma lutning. Om du har egen elhyvel, eller en bra slipmaskin, kan du till och med använda råsågad bärläkt, ströläkt eller lockläkt (billig läkt som används vid takläggning och väggbeklädna 23?x?mm, 25?x?mm respektive 20?x?mm) och slippa riktigt billigt undan.

I så fall kostar soffan inte mer än 1kronor, . Montera ströläkten mm ovanför takfoten. Då lämnas tillräcklig plats för fotstycket (se sida 19). Snedskär nockspets för plan anläggning till nockkam. Spåntak: Använd läkt x 4 och.

Vid brantare tak- lutning minskas detta mått något, så att nockpannan täcker översta pann- raden ordentligt. Dags att läkta och vi börjar med att lägga ströläkt. Fäst med en spik i upptill i varje läkt. Den kan vara av antingen 25xeller 25xmm.

Bärläkten lägger du därefter. Den nedersta bärläkten ska spikas .