Läkt plåttak avstånd


Lägga plåttak eller byta till ny takplåt eller takpannor av plåt? Här får du bra tips om plåttak och takplåt med beskrivning hur du lägger nytt plåttak. Plåttak finns både i form av korrugerad takplåt och plåttak som efterliknar takpannor. Fyra steg en detaljerad genomgång på hur du lägger tak. I första steg genomgås hur du spikar råspont direkt på takstolarna, i det andra hur du klär in ett tak av råspont i underlagspapp, i det tredje hur du spikar strö- och bärläkt och i den fjärde och sista . TRPreglas enligt bild nedan.

För större plåttjocklekar kan annat regelavstånd väljas. Leta på takstolarna och fäst läkten på varje takstol. När det är gjort lägger du en läkt mellan varje takstol.

Bärläkt läggs vågrätt på taket ovanpå ströläkten. Läs monteringsanvisning för just din plåt hur det ska . Tak finns i flera olika varianter, så när man ska lägga nytt tak så finns det vissa saker som man behöver tänka på för att man ska komma fram till det typ av tak som man vill ha. Om underlaget är av board eller av liknande material så ska man montera en bärläkt med 4millimeters c- avstånd vid takfoten. Dessutom så finns det många tillfällen då man vid önskan kan lägga plåttak direkt på gammalt tak av papp eller shingel, utan att använda sig av bärläkt. I fall underlagstaket består av board eller liknande material behöver man montera en bärläkt med 4mm c- avstånd vid takfoten.

Ströläkt: sågat 25xmm av lägst sort G4-2. Formel för att beräkna placering av bärläkt. Kontrollera också att hängränna. Avståndet mellan takstolarna.

C- eller Z-profil eller på träbalkar. Taket kan också monteras på stål- el- ler träläkt. Lindab för dimensionering. I följande monteringsanvisning har.

Monterings- ordningen är densamma för reglar. MONTAGEANVISNING VP-ELIT. Ett gammalt plåttak kan renoveras på flera sätt.

Du kan ta bort plåten och lägga nytt tak eller i många fall lägga det nya plåttaket ovanpå det gamla. Ange avstånd ovankant hängränna till underkant utkastare (mm). Tjockare plåt medger större avstånd mellan läkt och förbättrad gåbarhet.

Metoden kan användas både för Plannja takpannor och profilerad plåt, men normalt rekommenderas metoderna B eller C för profilerad plåt. Vid nytäckning med profilerad plåt skall en ny bärläkt läggas rakt ovanför varje befintlig bärläkt. Som ströläkt används Plannja . Det finns ett stort utbud av profiler för väggbeklädnad och taktäckning. I tabellen nedan hittar du våra profiler.

Där ser du också vilken plåtbredd och vilket läktavstånd du ska använda. Vid måttanpassade plåtlängder kan den övre pannans mått avvika från modulmått. Fäst enbart ändarna på läkten först.

Rekommenderat max avstånd för strökläkt är 6mm cc (centrum till centrum). Resten spikar du tillsammans med bärläkten. De horisontella läkt som takpannorna vilar på kallas för bärläkt.

Minsta avstånd för betongtakpannor är 3mm, max 3mm. Jag ska lägga plåttak och funderar på läkten. Tillverkaren anger 25xsom minsta dimension för bärläkt och 12xför ströläkt. Man fäster helt enkelt läkten genom att montera en i var gavel och så strör man ut läkt mellan dessa med avstånd som är mindre än 6mm.

Byggmax ger dig tips och råd på hur du lyckas med att lägga tak, detta är del tre där du ska spika strö och. Hantera alltid takplåtarna försiktigt för att undvika deformation som annars försvårar passningen vid monteringen. Gå alltid – försiktigt – och helst i profilbotten. Takplåt i aluminium kräver extra försiktighet. Ska du förvara plåten en längre tid gäller att du lagrar den inomhus i jämn temperatur och lutande så att ev.

Fäst bärläkt 25xmm med trådspik 75xmm i varje ströläkt.