Läktavstånd betongpannor


Läktavstånd mäts från ovankant till ovankant. Observera att måttet från takfotsläktens nederkant till den nedersta bärläktens överkant inte bör överskrida. Tänk också på att takfotsläkten skall vara mm högre än övrig bär- läkt eftersom nedre pannraden inte vilar på takpannor (gäller ej vid ventilerat fågelband).

Utluftningsarean är ca cm². Betongpannor tillverkas enligt EN 490.

Enligt tabell Lägga pannor har Vittinge och Dantegl fast läktavstånd , vilket ska möjliggöra rationellt byggande. Takteglets storlekstoleranser möjliggör att hörnglipor med storlek upp till. Lär dig räkna läktavstånd. Räkna ut läktavståndet vid olika takfall. Avstånd uk takfot ök första bärläkt mm.

Bygghöjd över bärläkt mm. Fotplåt mellan papp och ränna.

Tätare läktavstånd rekommenderas också vid väderutsatta lägen, gäller både 1- kupiga och 2-kupiga panna. Palema 2-kupig betongpanna. Allra först fäster du takfotsläkten vid takfoten. Att lägga om taket är inte svårt, men det kräver att du är noggrann och har bra utrustning. Oavsett om du ska lägga tak med tegelpannor eller betongpannor är det viktigt att underlagstäckningen är välgjord och inte har öppna skarvar, spikhål eller andra skador.

Dessutom går arbetet något snabbare med betongpannor. Det är normalt och försvinner på naturlig väg efter 1-år, beroende på regnmängd. Takpannor i tegel och betong utan täckfärg har alltid vissa. Förutsättning för användande av Divoroll Top RU under ofalsade tegelpannor (Vittinge, Dantegl) är att dessa pannor monteras med optimalt läktavstånd. Inga an- dra svensktillverkade takpannor har motsva- rande starka egenskaper.

Namnet Hardtop be- tecknar ett helt nytt, specialutvecklat ytskikt där många delar kan liknas vid en billack med en hård och vattenavvisande yta. Jag har en del av uthuset med gamla betongpannor. Jag hade tänkt att succesivt börja ersätta dessa med tvåkupiga tegelpannor.

Varför är det så noga med tegelpannorna? Till saken hör att det nedplockade tak jag har lagt beslag på verkar ha suttit med ett läktavstånd på ca 35 .

Täckning vid taklutningar över 20° kan utföras med ofalsat och falsat taktegel. Mindre taklutning än 20° är endast tillåten efter överenskommelse med tillverkaren – gäller i varje enskilt fall. Frostgaranti och CE-märkning. Alla takpannor från Höjslev och Laumans som läggs.

Vid lägre taklutninger bör falsat tegel användas eftersom horisontella och vertikala falsar avleder. L = tegelpannans läktavstånd. N = avstånd mellan översta bärläkten och nockplankan, mm. Takfallets bredd innanför vindskivorna ska helst vara en multipel av 2mm (enkupigt tegel) respektive 2mm . Det finns ett stort utbud av profiler för väggbeklädnad och taktäckning. I tabellen nedan hittar du våra profiler.

Där ser du också vilken plåtbredd och vilket läktavstånd du ska använda. Vid måttanpassade plåtlängder kan den övre pannans mått avvika från modulmått. Skall befintlig strö- och bärläkt användas måste bärläkten flyttas så att läktavstånd stämmer med måtten under. Montering av läkt” sid 8. Byt ut läkt som är dålig. Verktygen du behöver är hammare, såg och tum- stock.

Vid valmade tak och ränndalar behöver man skära tegelpannorna. Använd då en vinkelslip, sk rondell, med kapskiva.