Läkten


Läkt, eller ribb, är en trävara som är tunnare än millimeter och som understiger ett breddmått på millimeter. Läkt används bland annat som mellanliggare på trähus med stående trä (lockläkt). Då man ska lägga takpannor används läkt som underliggare, först läggs . Exempel på hur man använder ordet läkten i en mening.

Betydelse, synonymer och översättningar finns.

Läkten är den konstruktion av lodräta och vågräta träreglar som takpannorna läggs på. Avstånden mellan bärläkten bestäms av vilken typ av takpanna du har . Fäst enbart ändarna på läkten först. Resten spikar du tillsammans med bärläkten, se bild 2. Yttersta ströläkten spikas ca 1mm från vindskivans inre kant, se bild 2. De horisontella läkt som takpannorna vilar på kallas för bärläkt. Min avstånd för Benders betongtakpannor är.

Böjningar: läkt, läkten , läkter, läkterna.

Ta bort de gamla takpannorna om det är ett gammalt tak som ska renoveras. Riv ner läkten och vindskivorna och dra även bort takpappen. Man ska alltid byta ut läkt och papp när man ändå kostar på sig att byta pannor. I sammanhanget är det ett litet jobb och en liten kostnad. Se över undertaket på både in- och utsidan.

VIDEO: Takläkt ska helst placeras med förskjutna fogar när man förlänger dem, så att man inte får för många fogar efter varandra på en och samma sparr. Detta för att taket ska bli så starkt som möjligt. En del sätter en extra fotplåt på läkten , mest för att dölja läkten då. Ofta kombineras detta med att montera hängrännekrokarna i ströläkten eller i urjackningar i nedersta . Måste läkten spikas fast eller är.

Status, offentliga värden, adress mm för Läkten Kommanditbolag. Upptäck lokala företag, sök efter vänner och familj samt kolla tomtgränser, historiska flygfoton, cykelvägar m. Konstruktionsexempel tak. Hörnet Hornsgatan och Ansgariegatan.

Läkten , Hornsgatan 12 Mullvadsberget, Ansgariegatan Visa på karta. Den stockholmsbaserade firman berättar att läkten är den konstruktion av båg- och lodräta träreglar, vilka pannorna sedan läggs på.

Vi läkté J läkten J läkten De läkte – De läkte. Den lodräta läkten , ströläkten, behövs för att både bära den vågräta läkten , bärläkten, och för att ventilera taket. Imperativus Infinitivus (Uppmanande sätt.) (Obestämdt sätt.) Præsens (Närv. tid.) Præsens (Obest, i allt.) Sing.

Supinum (Förfl. tid.) Läken ! Egenskapsor utledt ur verkande kraftordet. Det aktiva Participiumn. I nästa sekund brast läkten under honom. Halva taket sjönk en decimeter och blev hängande på takstolen.

Ett tjugotal fönster krossades och skärvorna regnade ner och splittrades mot golvet. Listerna vreds knastrande när hela glastaket skevade. Några fönster sprack och glasskärvor spratt upp. Jag släpper dig aldrig”, .