Lanternin fyr


Tornet, som var m högt, var en variant av öppet pelartorn i järn med en moderniserad form, med lanternin innehållande fotogenlampa med veke och 3:e ordningens lins. Fyren var konstruerad av Carl Fraenell. Ett i trä kombinerat fyr – och boningshus. På taket fanns en lanternin med sideralskenspegelapparat och rovoljelampa.

Ritat av C Wallenstrand. Samma ritning användes för Böttö.

Byggnaden tillverkades på snickeri i Göteborg. Boningshuset innehöll två lägenheter för . Svinbådan är en kassunfyr som är placerad på grundområdet med det gamla namnet Svinabonnsgrundet utanför Viken i Skåne. Den bestod då av ett 15m högt torn murat i gråsten, som brutits på holmen, med en åttkantig lanternin i trä ovanpå. Den till en början ensamme fyrvaktaren hade ett rum i stenfotens andra våning som . Lossningsarbetet pågick förfullt: man körde sand och grusi skottkärror, lämpadeavi lastvagnarna, bar iland virke tillbostadsbyggandet – lanternin , lanterninrutor, järntrapporoch det skulle varaklart.

Fartygetskapten stod på den utcementerade planen vid rälsbanans början, väntade– Karltänkte att det var på honom han . Johan van der Hagen i uppdrag att bygga en fyr på Landsort. Det skulle bli ett trätorn med lanternin.

På den norra sidan äro dessa grund tvärdjupa. Fyr är ombyggd med en lanternin och Fyrelden underhålles med stenkol samt brinner med oförändradt sken circa fot öfver vattenytan. N0:vardt från Gunnarshoug eller Listers fyr på udden af fasta landet vid öppningen till Listerfjorden, har en led och hamnfyr . Svenska: Bebyggelseregistret: Efter att ritningar uppgjorts av J. Byström upprättades byggnadskontrakt med grosshandlaren Christian Tegner i Västervik. Sedan uppfördes ett meter högt, cylinderformat torn av kalksten med en fyrapparat bestående av tolv paraboliska speglar med rovoljelampor inom en lanternin. Gråstensmurarna gavs ett yttre skikt av sandsten som putsades och målades vit.

Själva fyrapparaten högst upp i det meter höga tornet bestod av fem paraboliska metallspeglar med oljelampor innanför en glasad lanternin. I den östra fyren kan man se exakt hur de gamla. I fyren konstruerade Hårleman i stället för en inre trappa en sluttande gång, vilket underlättade bränsletransporten. Sju varv måste man gå för att komma ända upp – och enligt vad som berättas ska en nyfiken ko . Lanterninen (på en viss fyr ) är anbragt på 3m.

Add a comment or suggest edits . Motivtext, Kullens fyr , lanternin med lins. Bildrättigheter, Esbjörn Hillberg, Svenska Fyrsällskapet. Dessa mindre fyrlanterniner fick fungera som provisoriska dito efter det att originallanternin och linsapparat demonterats för att sedan uppmonteras och fullgöra sin uppgift på U rsholmen. Nordkosters fyr med mindre lanternin.

Kan även avse glasinklädnaden kring ljusutsläppet på en fyr.