Lättbalk spännvidd


Ruukki har ett stort urval av lättbalkar som passar för både isolerade och oisolerade tak och väggar. Du kan välja det alternativ som passar dina behov bäst, beroende på önskad spännvidd och belastning. Fördelarna med att använda lättbalkar är: Ruukki Thermo lättbalkar – energieffektiv lösning med minimerad köldbrygga . LVL (Laminated Veneer Lumber) är ett mellanting mellan plywood och limträ. Detta ger en extremt formstabil, styv och rak balk med hög bärförmåga. Golvbjälkar av lättbalk i ett fack.

Lasttabellerna och för kontinuerligt upplagda Z-balkar gäller omlottläggning över stöd i minst tre fack. Lättbalkar med boardliv, typ Masonite Balkar. Vid endast två fack erhålls de största lastvärdena genom multiplikation av tabellvärdena med faktorn 88. Spännvidderna L är lika stora i alla fack och lasterna . Balkens bärförmåga kan då utnyttjas maximalt över stöden.

Rätt dimension utifrån spännvidd och upplagsfall återfinns i tabellerna senare i. Tvärsnittsdata för C- lättbalkar , båda flänsarna stagade. En ny bjälklagsbalk, utvecklad på Umeå universitet, är den första byggmodulen i ett helt nytt byggsystem för höga trähus. Den lätta balken, som klarar långa spännvidder , är konstruerad för trähus som byggs med nya industriella metoder.

I-balk används ofta i takkonstruktioner. Balkhöjder upp till 5mm gör att balken klarar stora spännvidder även vid höga snölaster. Ett tak uppbyggt av I- balk är ett mycket kostnadseffektivt alternativ för att åstadkomma välisolerade konstruktioner. Z-och C- balk detaljlösningar, PDF, DWG. Fönster, C-balkar med avväxling, 102kb, 188kb.

Fasa Z- och C-balkar, 112kb, 188kb. Hörn, Z- och C- balkar, 83kb, 203kb. Z-brottsgränstillståndet, 88kb. Detta är vår huvudprodukt och starten i vår verksamhet.

Våra tak är lätta, starka och enkla att montera. De sparar din tid såväl i projekteringen som på bygget. Taken skräddarsys för varje projekt. Vi har anpassat vårt koncept för element till självbärande väggar. Dessa varieras i material och utförande och kan bli . Konstruktionsteknik, LTH.

Hattbalk som upplag för prefabricerat. Fläns av K- virke, liv av skivmaterial, fyllt med isolering. Limmade lameller av k-virke. Elina Elofsson och Nicklas Bernlo.

Tabell visar spännvidder för Masonite Beams lättbalkar. Därefter redovisar tabell karaktäristiska materialparametrar och hållfasthetsvärden (Masonite. Beams I, u.å.). På grund av den höga hållfastheten och styvheten hos limträ möjliggörs byggande med stora fria spännvidder. Inom lättbyggande har olika varianter av lättreglar och lättbalkar utvecklats.

Inom småhusindustrin används ofta olika former av lättreglar och lättbalkar. Det massiva träbjälklaget innehåller stora . Mason-metoden innebär att ligninet i träfibern nyttjas som lim. Det betyder att tillsatsämnen. Ruukkis termobalkar erbjuder en optimerad lösning för att undvika köldbryggor i . Maximal spännvidd för plåten är 4. Gyproc TRP bjälklag med Gyproc Golvgips. Bjälklaget kan användas i t. I de objekt där konstruktionen har använts med ett gott resultat har plåten.

Klarar olika uppläggnings- system, varierande spännvidder och laster. Plannja Combideck………………,……. Dimensionerar samverkansbjälklag.

Samtliga Lindabs profiler i dessa produktgrup- per ingår i programvaran. Programmet ger be- räkningsresultat i . Vi har även stark självbärande takplåt och takpanneplåt!