Lättbalkar


Ruukki har ett stort urval av lättbalkar som passar för både isolerade och oisolerade tak och väggar. Du kan välja det alternativ som passar dina behov bäst, beroende på önskad spännvidd och belastning. Fördelarna med att använda lättbalkar är: Ruukki Thermo lättbalkar – energieffektiv lösning med minimerad köldbrygga . Masonite Beams AB är tillverkare med försäljning av I-balk till golv, vägg och tak.

Företaget har moderna, kundanpassade och effektiva träbaserade I-balksystem och tekniska lösningar. Våra I-balkar har tydliga miljö- och energifördelar och är lätta, starka, raka och enkla att hantera.

Flänsarna till balkarna och reglarna är . Tvärsnittsdata för Z- lättbalkar , båda flänsarna stagade. Notera: Alla värden är beräknade enligt Svensk standard och STBK-N5. Tillåten upplags-reak- tion (L=mm). Våra produkter er CE-märkta och godkända enligt Europeiskt tekniskt godkännande (ETA), vilket innebär att produkterna kan säljas i hela Europa och att dimensionering kan ske enligt Eurocode 5. Speciallängder för att uppnå längdoptimering kan tillhandahållas efter kundens önskemål och vid större projekt och långa . Vanligast är balkar och reglar med I-format tvärsnitt.

Vid bestämning av erforderliga profilkombinationer används tabellerna och när endast en fläns är stagad av trapets- profilerad plåt och tabell när bägge flänsarna är stagade. Lasttabellerna och för kontinuerligt upplagda Z-balkar gäller omlottläggning över stöd i minst tre fack.

Vid endast två fack erhålls de största . Armat gör olika balkar för invändigt och utvändigt bruk i tak och vägg. Dimensioneras via tabeller eller med hjälp av våra tekniker. Det är kanske inte många som känner till benämningen lättbalkar , vilket är helt förståligt om man själv inte är inom byggbranschen. Många lättbalkar är gjorda . Ruukkis termobalkar erbjuder en optimerad lösning för att undvika köldbryggor i . Vi tillverkar lättbalkar och kantbalkar efter era behov och önskemål.

Köp dina kundanpassade produkter i plåt hos O-profil i Skurup. ArcelorMittal Projekt gör olika balkar för invändigt och utvändigt bruk i tak och vägg. I rapporten presenteras de båda balkarnas, LVL- och lättbalk, egenskaper. Därefter presenterar rapporten resultat från kostnadsberäkningar, hållfasthetsberäkningar och ett laborationstest. Vår konstruktion med lättbalkar , heltäckande isoleringsskikt och lösullsisolering reducerar köldbryggor och utan blockskarvar.

Lättbalkar – företag, adresser, telefonnummer. Vi använder Ekofibers eller Termoträs lösullsisolering för bästa utfyllnad i alla konstruktioner. Du själv väljer Isoleringsmaterial. Både Ekofiber och Termoträ har en hög värmelagringsförmåga och . Arkitekten Hans-Ludwig Stell från Münster i Tyskland har utvecklat ett sofistikerat modulsystem för en- och tvåplanshus.

Hållbart system för byggnation med lättbalkar av trä. SI-Modul är ett enkelt, snabbt och självförklarande system för konstruktion i trä, baserat på Metsä Woods lättbalk Finnjoist.