Lättreglar stål


Det handlar om att bygga med stål i ett komplett integrerat system – att skapa lösningar som. Alla reglar är tillverkade i varmförzinkat stål för att förhindra korro- sion. De är fuktresistenta och kan inte angripas av. B med slitsade lättreglar jämfört med dB för trä.

Och väljer du slitsad lättbalk till ditt projekt, kan du sänka uppvärm- ningskostnaderna väsentligt.

Reglar och skenor i stål som används i samband med Gyproc THERMOnomic ytterväggssystem. Lindabs lättbalk i korthet. Profilerna är försedda med utstansade slitsrader som minskar värmeförlusten och köldbroar i ytterväggskonstruktioner.

Skenor finns med påklistrad polyetentätning, karmreglar för fasadöppningar, och kantprofiler och Z- profiler. Stålregel C finns i tre bredder och två standardlängder. Stålreglar ger en lätt konstruktion som är formstabil och enkel att. Med dagens moderna arkitektur och efterfrågan på öppna planlösningar och flexibilitet i huset ställs höga krav på stommens utformning.

Lättbyggnadssystem kräver mindre utrymme och systemet kan formas och anpassas efter behov.

Konstruktioner i lättreglar är lastupptagande i både vertikal – och horisontalled. Stålprofiler med större godstjocklek (FR-regel) sätts samman med skruv som har borrspets eller förborrning och popnit. Vid användning av skruv används: Skruvar för stål.

Lättbyggnadsväggar i stål kan utföras med stålreglar av Z-profil med iso- lering och trapetsprofilerad plåt som fasadskikt. Lämplig för industriellt byggande. Vid dimensionering av en industrivägg är det viktigt att se till helheten, d. Hitta produkter och information för isolering av yttervägg av trä, betong och stål. Anslutande material till fog.

Сохраненная копия Перевести эту страницу Här kommer den nya beskrivningen. Innan fönstret monteras ska ångspärren skäras till så att en cirka. På separata sidor redovisas träbyggnadstekniska typdetaljer för yttervägg med fönster och väggreglar av konstruktionsvirke eller lättreglar. Det ena huset har uppförts med bärande betongväggar, det an- dra har från plan l och uppåt en primärstomme med pelare och balkar av stål samt bjälklag och väggar med lättreglar , för sekundär bärning, och gipsskivor på golv och . I detta kapitel kommer stålbalkarna att dimensioneras.

För att dimensionera de bärande stålpelarna har det utförts datorsimuleringar i. Då pelarna tar upp laster från både vind och egentyngd från väggmaterialen uppstår moment både kring x- och y-. De oisolerade förråden har ett brett använd- ningsområde.

Portar, dörrar och fönster är bara några av de många utveklicksmöjligheterna som finns att tillämpa. Helgängad och gängpressande. Litet huvud med en mycket låg bygghöjd.

Mått: Moduler om x m. Fasad: Cementbundna mineritskivor. Putsade skivor samt avväxlingar av limträ som tillval. Pannplåt, papp, Sedum eller falsad plåt. Fönster: Kompositfönster med energig- las 10×6. Grund: Platsgjuten hel betongplatta, alt.

Skjutväggar finns i skiljet mellan den centralt placerade större högre lokalen och balkongen respektive fläktutrymmet över scenen. Entrén i väster rymmer köer till disco. Här finns även en lång sittbänk och ett skyddande glastak.

Bärande stomme av stål (alternativt i trä). Väggar av lättreglar av stål med skivmaterial invändigt.