Ldl kolesterol


Dersom du skal måle triglyseridnivået, må du være fastende i timer før prøven tas. Det er ikke nødvendig før de andre prøvene. Du bør be om å få notere verdiene slik at du senere vet hva som er ditt nivå av de . Kolesterol er et fettstoff, og det finnes bare én type kolesterol.

Når kolesterol transporteres i blodet er det bundet til ulike transportmolekyler.

Fordi kolesterolet er et fettstoff, kan kolesterolet ikke transporteres fritt i blodårene. Når vi snakker om kolesterol er det vanligvis total kolesterol vi mener. Total kolesterol kan deles opp i det gode HDL-kolesterolet og det dårlige LDL- kolesterolet.

LDL ise karaciğerde üretilen, kan yoluyla kolesterolü taşıyan bir çeşit moleküler proteindir. Apolipoprotein B (ApoB) er hovedproteinet i LDL-partiklene. Hyperlipidemi er en tilstand med høye verdier av fettstoffer i blodet. Begrepet brukes ved forhøyelse av fettstoffene kolesterol og triglyserider.

Hyperkolesterolemi betyr forhøyet kolesterol i blodet.

HDL-kolesterol betegnes ofte det gode kolesterolet fordi høyt HDL-kolesterol er vist å beskytte mot hjertekarsykdom. LDL-kolesterolet betegnes ofte ”det farlige kolesterolet”, fordi høye verdier av dette vil ha en . Når det er bundet til HDL-molekylet kalles det for ” det gode kolesterolet”. For å måle kolesterolet tar man blodprøver, . Disse har en vannløselig overflate bestående av fosfolipider og proteiner ( apolipoproteiner) og en hydrofob kjerne bestående av esterifisert kolesterol og triglyserider. De mest kolesterolrike av lipoproteinpartiklene er low-density lipoprotein ( LDL ), og disse inneholder av kolesterolet i blodet. Oksidert LDL er LDL kolesterol som, når det passerer intima, blir oksidert av frie radikaler.

Høyt nivå av HDL-kolesterolet minsker risikoen, derfor kalles HDL for det gode kolesterolet. Selv om kolesterol kan lages av kroppens egne celler, blir også noe tatt opp fra maten vi spiser. For at kolesterol skal kunne transporteres rundt i kroppen, pakkes det derfor inn i såkalte lipoproteinpartikler (LDL og HDL).

LDL – kolesterolet blir ofte . Lipoproteiner har vannløselig overflate av fosfolipider og proteiner, og en hydrofob kjerne som består av esterifisert kolesterol og triglyserider. De har som oppgave å frakte kolesterol fra leveren og til vevene i kroppen. Referanseområdene må ikke forveksles med ønskelig nivå, se under Vurdering. Low density lipoprotein-kolesterol TEST2logo.

Indikasjoner Vurdering av risiko for arteriosklerotisk hjerte-karsykdom, spesielt hvis s-kolesterol er forhøyet.

Prøvetaking Serumrør med gel.