Limträ dimensionering moelven


Limträappen är utvecklad och tillgänglig för både privatpersoner och proffs. Appen ger lastförutsättningar och föreslår balkdimensioner för lite enklare konstruktioner. Dessutom hjälper den dig att hitta till närmsta bygghandel där våra produkter kan köpas.

För lite mer komplicerade . Skulle programmet inte fungera för dig så vänligen gör som bilden bredvid visar! Här finns mer information och hjälp!

På den här sidan hittar du information om Limträ , Massivträ och LVL. Dimensionera med Lagerbalksprogrammet! Affärsområden och tjänster.

Den nya versionen innehåller en rad förbättringar och utökad funktionalitet. I samband med uppdateringen kommer alla som går in via länken bli ombedda att registrera sig för individuella inloggningsuppgifter. I och med detta begränsas . Altan med takkonstruktion.

Förutom egen produktion av standard- och specialbalkar erbjuder Moelven.

Via Arkitektsupport kan du få svar på dina frågor om limträ samt hjälp med dimensionering och projektering. Handboken beskriver certifierat limträ , behandlar viktiga hänsyn och ger vägledning vid dimensionering och utformning av limträkonstruktioner. Limträ är ett mångsidigt material med många möjligheter. Setra tillverkar konstruktionsdetaljer i limträ av högsta kvalitet på uppdrag av professionella beställare.

Vi har Sveriges kortaste leveranstid och kan leverera ditt projekt på dagar. Du hittar vårt standardsortiment av limträ och specialbeställda dimensioner i . Ytterligare kunskap, information och praktiska anvisningar om trä och träbyggande finner du i. Enklare dimensionering kan . Exempel på dimensionering av limträbalk till småhus finns i. Limträ bör helst lagras hos limträtillverkaren eller bygg- . Lathunden från Svenskt Trä. Om jag fattar det rätt så kan det finnas en komplikation som inte hanteras av ett standardprogram, typ Moelven. Ditt tak kommer om jag fattar det rätt att ligga så att . Nyckelord: Trästomme, stomsystem, flervåningshus, limträ , Trä pelar-balksystem. Vi har vår verksamhet på en vacker tomt utmed Göta Kanal mitt i Töreboda.

Här bedriver vi avancerad verksamhet i en toppmodern miljö där vi både konstruerar och producerar bärande träkonstruktioner för alla tänkbara ändamål. Kerto-produkter, limträ och limmat konstruktionsvirke. På uppdrag från Moelven projekterar vi ett parkerinsdäck i limträ i Växjö.

Projektet består av en limträstomme med HDF-bjälklag. Eller tycker du bara att det vore spännande att se hur man kan bygga ett våningar högt hus med stomme av limträ ? Att konstruera och dimensionera stora bärande träkonstruktioner är ett ansvarsfullt uppdrag. Moelven Töreboda AB är en av Europas ledande limträtillverkare och världens äldsta limträfabrik.