Limträ standarddimensioner


Ibland kallas limträ för naturens svar på stål och betong, ett påstående som stämmer ganska väl in eftersom limträets egenskaper gör att det kan ersätta dessa material i bärande konstruktioner. I förhållande till sin egen vikt har . Dacrema AB säljer konstruktionslimträ med hög kvalitet enligt krav i svensk och skandinavisk byggnorm. Limträbalk och böjt limträ.

Specialdimensioner, standarddimensioner.

Kontakta oss på Dacrema. Vi är raka i affärer och starka på rakt och böjt limträ. Kort beskrivning av limträ. Produkter för svenska marknaden. Nedanstående balkar och pelare beställs i kundanpassade längder.

Vi kapar millimeterexakt och debiterar efter beställd längd. I övrigt se leveransvillkor.

Angivna mått är nominella, dvs det verkliga måttet kan vara. Lagerbalkar finns i ett 40-tal dimensioner och är i första hand avsedda för enklare konstruktioner, som till exempel till småhus, garage och uterum. Ange önskade mått och balken levereras från vårt lagersortiment på arbetsdagar.

För standarddimensioner , se sida 5. Vi hjälper dig att beräkna dimensioneringen av limträbalkar i vårt dimensionsprogram. Med hjälp av fingerskarvningsteknik av lamellerna kan mycket stora längder tillverkas. Storlek och längd begränsas i första hand av transportmöjligheterna. Raka limträelement med rektangulärt tvärsnitt och med utseendekvalitet Renhyvlade, ytor lagerhålls i varierande omfattning i längder upp till meter och med tvärsnittsmått enligt tabellen nedan.

Klicka på huset ovan för att komma till vårt dimensioneringsprogram där du själv kan ta fram vilken limträbalk eller pelare du behöver för just ditt bygge eller projekt. Alla våra limträ och Kertobalkar kapas på exakt längd efter kundens önskemål. Nu kan du även få dimensioneringshjälpen i din . Takbalk, längsgående i nock, två stöd.

Vi säljer såväl rakt som böjt limträ. Balkdimension och motsvarande deformation hos fritt upplagd nockbalk i byggnad med takkonstruktion tillhörande Säkerhetsklass 2. Klimatklass (inomhus).

Accepteras inte angiven nedböjning kan man öka . Råmaterialet är högkvalitativ svensk skogsråvara av gran. Med sitt naturliga, vackra material används limträ ofta synligt i dekorativt syfte. Dessutom är limträ så pass formbart, att det kan tillverkas i praktiskt taget vilken form som helst. Här hittar du vårt standardsortiment av Setra limträ , allt ifrån tryckimpregnerad limträtrall till limträbalkar och pelare i olika dimensioner. Luleå Tekniska Universitet.

Nyckelord: Trästomme, stomsystem, flervåningshus, limträ , Trä pelar- balksystem. Raka standarddimensioner av limträ lagerhålls vilket leder till korta . Palmako är den ledande tillverkaren och exportören av limträ och timmerstugor i Estland. Group som är det största företaget för. Dimensionerna är mellan 68mm x 68mm och 470mm x 470mm. Byggnadsvirkets standarddimensioner kan skilja sig från land till land.

Råplan, det vill säga råhyvlat (råplanat) virke har tre hyvlade sidor, en flatsida (för tjocklekens skull) och de.