Lindab takavvattning dimensionering


Produktfakta – Takavvattning. Dimensionering av hängrännor och. Standard SS, eller Råd och anvisningar till Hus AMA, RA Hus. Vid dimensionering enligt SS, fås mindre dimensioner än då man använder de tabeller som finns i RA 08. Det finns många olika typer av tak, men du ska alltid mäta varje takdel genom att multiplicera takets längd med dess bredd.

Om takets area understiger m² ska 1mm breda takrännor och stuprör med mm diameter användas. Fallet i rännan kan påverka igenslam- ningen, vilket påverkar dimensionering – en. Diagrammen är baserade på en sanno- lik regnintensitet av 013l(sm²) för hela landet. Storleken på urklippning i . På motsvarande sätt som för hängrännor finns i RA Hus en hjälptabell för stuprör.

Största avstånd mellan stuprören bör inte överstiga m. Standarden föreslår dock något större lutning på smala hängrännor för att de ska vara självrensande. Självrensande innebär inte att fastighetsägaren slipper rensa bort större partiklar, löv och . Genom att multiplicera takets längd X med bred- den Y erhåller du takets area A. I tabellen kan du se vilket alternativ du skall använda. Ett rännfall bör inte överstiga m. För att underlätta bockningen med fall mot stupröret markera med en . Antracitmatt är unik genom att vara den första matta kulören för takavvattning på den svenska marknaden.

Vad kan man som byggare kräva av ett system för takavvattning , utöver att det är väl beprövat och av hög kvalitet förstås? Jo, det måste gå snabbt och smidigt att montera! Krokbockningsverktyget kan du hyra hos din bygg handlare.

Smidig dimensionering av takavvattningen enligt EU-norm. Takavvattning med kvalitet och mögelfria konstruktioner baserade på traditionell byggteknik, som också uppfyller dagens energikrav, är . Ett takavvattningssystem måste dimensioneras med hänsyn till takets storlek eftersom det påverkar mängden vatten som måste transporteras bort. Icopals takavvattningssystem har tre olika dimensioner på hängrännorna: 15 1och 1mm, där 1mm är den mest . Alternativa rännkrokar Se våra olika typer av rännkrokar.

Bocka rännkrok Se hur du bockar rännkrok. Montering av rännkrok Se hur du monterar rännkrokar. Det kan vara dimensionering för att klara vikten av kanalsystemet, men även för att klara en eventuell brand anpassat till de krav som ställs på byggnaden. Planplåt, Isolering, Vent, Takavvattning , Taksäkerhet, Infästning, Profilerad plåt, Stålreglar mm. Tillförordnande på deltid utöver ordinarie befattning under . Click here to show products without images.

Lindab finns i Årsta och i Bromma. Go to the productFind similar products.