Listtäckning papp


Listtäckning är en takläggningsmetod med gamla anor. Metoden innebär att takpappen läggs över trekantiga lister fastsatta i takets fallinje. Ursprung- ligen gjordes detta i första hand av praktiska skäl.

Genom att ha trekantiga lister under takpappens skarvar och sedan täcka dessa med ytterligare papp , så förhindrades . En liten bit papp används för att täcka hålet i botten på listerna. Takläggaren skär också till två trekanter av pappen. Trekanterna värms upp med en gasolbrännare och fästs på ändarna av listerna. Listerna ska nu kläs med ytpapp och för att den ska bli lättare att arbeta med värms pappen upp en aning. Både listtäckning och slättäckning kan enkelt utföras med dagens material.

Tillverkare av modern takpapp tillhandahåller anvisningar för läggningen, men man bör vara uppmärksam på att dessa avviker en del från det traditionella utförandet. Det är svårt att få tag i lumppapp lämplig för taktäckning. Skall man göra en tidstypisk listtäckning bör man tänka på vilken bredd pappret från den aktuella tiden hade.

På en mindre byggnad kan det därför vara lämpligt att skära pappvåderna på bredden och använda den avskurna remsan till att täcka över . Ursprungligen gjordes listtäckning i första hand av praktiska skäl. Kika gärna på hemsidan under min avatar. Under Nybygget finns en hel del ritningar.

Jag har inte arbetat med papp annat än underlagspapp. Jag gör väldigt gärna detta själv om det är praktiskt möjligt för en rimligt händig. Problemet är att det är svårt att . Fungerar listtäckning vid flackt tak?

Сохраненная копия Перевести эту страницу июн. Traditionella papptak med så kallad listtäckning. Men han talar också med en övertygelse och entusiasm som bottnar i års erfarenhet. När jag började med det här fick vi rulla ut våderna på marken och stryka på varmasfalt för hand innan vi bar upp dem på taket.

Nu är det mycket enklare. Utvecklar och marknadsför takpapp, tätskiktsprodukter och andra byggprodukter speciellt anpassade för den svenska marknaden och vårt klimat. Priset varierar beroende på flera aspekter, såsom: . Underlagstäckningen monteras enligt anvisningarna i HusAMA, kapitel JSB. Samtidigt ges ett utmärkt. Egenskaperna är helt anpassade efter vårt väderutsatta nordiska klimat.

Stommen är uppbyggd av en kraftig polyesterfilt som impregnerats och belagts med en elastomerasfalt (SBS). Undersidan har en plastfilm som glidskikt. Allmän beskrivning: Enlagstäckning på gamla och nya tak med lutning minst 1: listtäckning med lutning minst.

Skiffer och självhäftande kant. Asfalt: SBS- elastomerasfalt. Undre ytan: Fin sand och självhäftande kant. För täckning av ett ordinärt sadeltak behövs följande material och verktyg. Du kan fråga efter dem hos din handlare.

På omslagets insida finns detaljerade anvisningar för täckning av taket med Super- Pintari ( listtäckning ). Dels nämns listtäckning , varvid smala trälister spikades ovanpå de arkskarvar, som gick Jod rätt från taknocken till takfoten, dels nämns slättäck ning, som rekommenderas och beskrivs noggrant. Har länge velat mellan slättäckning (horisontella våder) eller listtäckning (lodräta våder). Slättäckning verkar säkrare. Dels har det varit papp på huset en gång i tiden.

Dels är det smidigt med papptak när man har kupor på taket. Tekniken de använder kallas listtäckning. Då spikar man fast trekantig läkt i lodräta rader med jämna mellanrum, förklarar takläggaren Jan Månsson.

Därefter svetsar man fast pappremsor över . Montering med vertikala våder TopSafe är möjligheternas tak. Det är ett starkt och tåligt yttertak med låg vikt. Vårt största arbetsområde är låglutande tak som vi belägger med papp eller duk.

Utöver tak lägger vi tätskikt på terrasser, P-däck och i pooler. Vår långa erfarenhet gör att vi kan erbjuda dig trygga och säkra lösningar. En väl fungerande produkt är alltid rätt gjord från början oavsett vilken typ av tätskikt det rör sig om.