Listtäckning papptak


VIDEO: Vill du göra något extra av ditt papptak kan du göra en så kallad listtäckning , som ger huset ett annorlunda utseende. På många gamla hus är listtäckning det självklara valet för att bibehålla husets karaktär. Listerna gör ett papptak både karaktärsfullt och elegant.

Men listtak passar även utmärkt på nya hus då det är både tidlöst . Vid listtäckning spikas pappvådernas kanter i trekantlister som löper från nock till takfot. Det kostar mellan 3och 3kronor plus moms per kvadratmeter att få lagt ett nytt papptak med listtäckning , berättar Thomas Persson.

Men då krävs det att underarbetet – ett brädtak av råspont och underlagspapp – redan är gjort. Till det kommer avrinningen, antingen i form av hängrännor eller också . Utvecklar och marknadsför takpapp, tätskiktsprodukter och andra byggprodukter speciellt anpassade för den svenska marknaden och vårt klimat. Behöver du listtäckning i Skåne?

Takpapp på trekantiga lister som sätts fast i takets fallinje. Tak med ett tidslöst och estetiskt utseende. Papptak kostar ofta lite mindre än många andra typer av tak och därför kan takpapp vara ett klokt val för den som vill göra en takomläggning till en så låg kostnad som möjligt.

Idag är papptaken så pass utvecklade att de håller mycket hög kvalitet vad gäller både livslängd och isolerande egenskaper.

Tittar du ut över ett villaområde är det lätt att tro att papptaket försvunnit, men så är absolut inte fallet. Papptak används nästan alltid när det är ett arkitektritat hus med platt tak som ska byggas. Det är också det som används vid så kallad listtäckning.

I övrigt är det främst sommarstugor som utrustas med . Pappskarven, den känsligaste delen på ett papptak , lyftes också upp, vilket bidrog till säkerheten. Mataki Listtak är ett system som används fortfarande och som också blir allt mer. Mataki listtäckning kan användas från taklutning 1:( 14o). Kristallsvart SBS-modifierad tät- skiktsmatta med en kraftig stomme av polyester. Skyddsbeläggningen av fajalit (granulerad järnslagg) tenderar att missfärga ren zinkplåt.

Listtäckning utförs principiellt som en tvålagstäckning. Underlagstäckningen monteras enligt anvisningarna i HusAMA, kapitel JSB. Idag används ofta så kallad ” listtäckning ” när man ska lägga takpapp.

Sedan täcks skarvarna med en decimeter lång pappremsa. Vi har länge funderat på att ha papptak med listtäckning på stallbyggnaden. Vi var lite osäkra på om vi verkligen ville göra detta då vi inte visste hur svårt det skulle vara och om vi skulle kunna få det snyggt.

Listtaket är något mer förfinat och ger papptaket mer elegans. Istället för en mer matt granulerad yta, så innehåller listtäckningspappen en .

Super-Pintari -remsa (bredd cm), en mängd motsvarande listernas längd. Vid nu tida flerlagstäckning av flacka tak fästes pappen en bart genom klistring med varmflytande klister och läggningen utföres enbart av specialister. Vid slättäckning har pappen för det mesta lagts med våderna horisontellt längs taket, varvid man börjat. Har länge velat mellan slättäckning (horisontella våder) eller listtäckning (lodräta våder).

Slättäckning verkar säkrare och enklare på ett sätt. Denna pin hittades av jonas lagerqvist. Hitta (och spara!) dina egna pins på Pinterest. Fördelarna med papptak var att det var billigt och enkelt.

Papptäckningstekniken har varierat. Till att börja med tillverkades pappen i ark som lades i diagonala rader. AB Takteknik Takläggare i lund.