Listtäckt papptak


Om du vill att ditt papptak ska bli extra snyggt, ska du listtäcka det. Det är en gammal teknik som i dag mest utförs av yrkesfolk. Se här hur det går till.

På många gamla hus är listtäckning det självklara valet för att bibehålla husets karaktär. Men listtak passar även utmärkt på nya hus då det är både tidlöst och smakfullt. Dagens takprodukter är på alla sätt överlägsna de som användes till de ursprungliga listtaken. Papptak kostar ofta lite mindre än många andra typer av tak och därför kan takpapp vara ett klokt val för den som vill göra en takomläggning till en så låg kostnad som möjligt. Idag är papptaken så pass utvecklade att de håller mycket hög kvalitet vad gäller både livslängd och isolerande egenskaper.

Traditionella papptak med så kallad listtäckning. Men han talar också med en övertygelse och entusiasm som bottnar i års erfarenhet. När jag började med det här fick vi rulla ut våderna på marken och stryka på varmasfalt för hand innan vi bar upp dem på taket. Nu är det mycket enklare. Takrådet i Malmö har granskat och lämnat bidrag till skriften.

Teckningar Börie Glamheden, Lars-Göran Lötström. Redigering Henrik Kjellberg. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer. Plåt eller betong pannor ? Papptak i Skåne – Takmontage AB takmontage.

Кеш Схожі Перекласти цю сторінку Minska dina materialkostnader med papptak till låglutande tak. Listat papptak referenser? Sparar många arbetstimmar. Icopal Noxite miljötak som renar din luft från skadliga utsläpp. Teglet låg på till slutet på . Dags att byta takpapp, vilken papp ska man välja?

Här får du tips om takpapp och papptak när du ska lägga om och välja underlagspapp till taket. Det viktigaste underhållet av papptak är bestrykning med stenkolstjära på tjärpapp och med asfalt på asfaltspapp. Detta görs vart 3-år och helst i hett solsken då det går lättast.

Innan detta görs måste man undersöka om det finns hål, blåsor eller sprickor som skall lagas. Ett papptak som fått hål, sprickor eller . Vi är specialiserade på äldre tiders material och hantverk. Alla tider har sina specifika material, och är framställda på olika sätt.

Vi kan svara på hur man lägger ett listtäckt papptak eller torvtak. Vi vet också skillnaden på hur . Få kostnadsförslag på tjänster, anmäl förfrågan online t. Vi skulle vilja veta vad det kostar att lägga ett listtäckt papptak som är ca 1kvm, på ett hus byggt. Vi är på väg att bygga en lada i gammal stil. Den är ganska stor och vi har begränsat med resurser. Vi funderar på att taket som kommer bli kostsamt.

En idé som vi har är listtäckt papptak. Hur är det miljömässigt idag? Som jag skrivit om innan har vi valt att lägga listtäckt tak på utbygget. Såsmåningom kommer även taket på resten av huset att få samma sorts tak. Vi trodde först att tegel var det ursprungliga men såg sen att under de betongpannor som ligger där idag fanns ett gammalt papptak.

Add a comment or suggest edits . Huvudbyggnadens fasad ska till största del vara i ljus puts eller tegel. Befintligt yttertak rives och ersättes med listtäckt papptak. Om alternativ två blir aktuellt: Befintlig yttertak rives. Laga befintlig bördning med spontade brädor.

Lägg ny bördning på det andra takfallet med spontade brädor. Eftersom huset var ordentligt nergånget var det inte så mycket ursprungligt att ta hänsyn till, men vi försökte ändå att få utsidan att passa in i miljön med putsad stenfasa spröjsade fönster och listtäckt papptak , säger Tomas. Arbetet med husen, som tog ungefär ett år, innebar en hel del oväntade upptäckter.