Livlinefäste tak


Alla varor levereras direkt till dörr oavsett om du är privatperson eller företag. Normal leveranstid 2-dagar. På tak – och fasadprodukter är leveransen ca vecka. BBR 8:2Skyddsanordningar.

Tillträdesvägar till tak.

Fästanordningar för linor till säkerhetsselar och dylikt. Ta reda på vilka regler och föreskrifter som berör det aktuella fallet. Samtliga produkter är testade enligt gällande provnings- standard och uppfyller kraven för berörd funktionsstandard. Genom att klicka på respektive produkter i listan nedan, kommer du direkt till produktdatabladet med bild på produkt och all teknisk information.

Om du som jobbar professionellt med tak behöver hjälp med att räkna på taksäkerheten, har vi en praktisk taksäkerhetsberäknare. På villor med fasadhöjd under meter och med lutning under 6° kan livlinekrok ersätta ett klassiskt nockräcke. Kalkylatorn – Räkna på ditt tak Kalkylator.

Kundservice I arbetet att förstärka vår service har vi inrättat en kundservice dit ni vänder. Information om våra öppettider jul, . Taksäkerhet och snörasskydd. Här får du bra tips om säkerhetsanordningar för tak. Läs mer om taksäkerhet och snörasskyd takstege, takbrygga och glidskydd. Säkerheten på våra tak är viktigt, från den enskilda villaägare till yrkesmän.

Alla tak som på något sätt beträds ska ha taksäkerhetsutrustning. Det är också viktigt att veta vem som ansvarar för vad. Fastighetsägaren är ansvarig för att det finns taksäkerhet och att det underhålls. Under byggtiden är byggherren ansvarig för att . Takskydd på tak med takpannor typ Benders Carisma.

Snöglidhindret är ej godkänt som livlinefäste. Bärläktsteg används och behövs till lägre byggnader då det finns krav på att man ska kunna ta sig upp till skorstenen på ett säkert sätt. Bör kompletteras med livlinefäste.

Finns även som villapaket.

TAKSTEGAR Takstege används och behövs till högre byggnader (fasadhöjd över meter) eller byggnader med branta tak då . Vi har kompletta livlinefästen för papp- och duktak, selen och fästöglor för säkert arbete på tak. Ett enkelt men effektivt. ID=LIVLINEKROKsLang=sv-se. Snörasskydd med slits stoppar effektivt snöras på och från tak. Göteborg: Beställningsvara.

Boverkets taksäkerhetsregler förebygger risker för olycksfall när man för byggnadens användning och drift behöver ta sig upp på taket, förflyttar sig på taket samt arbetar på taket. De säkerhetskrav som ställs på tak regleras av flera olika myndigheter, varav Boverket är en av dessa. Livlinefäste komplett med Fotplatta svart 1m. Löpare till glidskenan för infästning av livlina. Beräknad leveranstid: 1-veckor.

Direktlänk: Högerklicka och kopiera adressen . Detalj till gångbrygga för infästning av livlina. I gul kulör för god visibilitet. Om brandgasventilatorerna fungerar? Vet du inte svaren på dessa frågor bör du ta dig en funderare, att inte ha koll på taket kan bli kostsamt. För dig som äger och förvaltar kommersiella fastigheter har.

Icopal utvecklat konceptet Takservice. Med vårt Takservice- avtal kan du vara lugnt förvissad om att dina tak är i god kon.