Ljudfiler natur och kultur


Podd för SFI – gratis podd för dig som vill lära dig svenska. Sfi-podden passar dig som håller på att lära dig svenska och är lämplig för nivå C och D. I poddserien får vi träffa några människor som gjort just det: flyttat till Sverige, lärt sig svenska och tagit plats i samhället. Du kan lyssna på podden i Podcaster, Soundcloud . I A guided tour in Oz 1.

Deutschlan Österreich und die Schweiz s. Monate und Jahreszeiten s. Was machst du am Montag? Extramaterial till Vardagssvenska. Logga in för att komma åt dina digitala läromedel, bokens extramaterial eller för att handla läromedel. Välkommen till elevwebben för Spotlight 4–6.

Här hittar du ljudfiler och webbövningar till läroboken. Ett grundläromedel i engelska för årskurs 4–som engagerar och tar med eleven in i den engelsktalande världen.

Basläromedel i engelska för årskurs 7-som utgår från individen Texttyper av varierande längd och svårighetsgrad Öva mera med ljudfiler och interaktiva övningar på webben Tydlig struktur Digitalt I digitalböckerna får eleverna tillgång till de. Mål Interaktiv Studiehandledning. Franska 1–för gymnasiet och vuxenutbildningen Populär serie i franska för gymnasiet Fokuserar på det lustfyllda Många autentiska texter, dialoger och hörövningar Självständigt arbete med olika strategier för inlärning För att nå böckernas extramateri. Olles bokstavssång – ljudfil.

Text: Mats Wänblad Kompositör: Johan Eckman Sång: Jessica Jensen Instrument: Johan Eckman Inspelat och producerat av Johan Eckman . Mindfulnessbaserad kognitiv terapi vid depression (MBKT) är en gruppbehandling som integrerar mindfulness, kognitiva tekniker och meditationer för att förebygga återfall i depression. I detta standardverk berättar metodens grundare om behandlingens teoretiska bas, den forskning som . Med Mål är det lätt att lära sig svenska Mål leder vägen i elevens eget tempo fram till kunskapsmålen för utbildning i svenska för invandrare, studieväg kurs B och C. I Mål finns allt det som nämns i nya kursplanen och lite till. Framåt Framåt är en serie heltäckande läromedel för kurs AC inom sfi- undervisningen. Med reviderade Rivstarts tydliga struktur och varierade övningar lär sig dina elever svenska snabbare. Rivstart är ett enspråkigt nybörjar- och fortsättningsmaterial i svenska som främmande språk och vänder sig till språ.

Här kan du ladda ner ljudfiler och lyssna i din MP3- spelare när du går längs dansbanestigen. Ljudfiler till Dansbanestigen. Högerklicka på filen och välj Spara som.

Det finns även Cd-skivor att låna på friluftsgården. Materialet är framtaget av Malmö Naturskola i samarbete med flera förvaltningar, .

Boken handlar om hur du som lärare kan stödja dina elever i sin språk-, läs- och skrivutveckling med stöd av olika digitala lärverktyg. Tanken är att verktygen ska kunna ha en inkluderande funktion i klassrummet och i undervisningen för alla elever. Handla online – Hos dig inom 1-arbetsdagar. Varje tema innehåller texter av olika längd och svårighetsgrad viket ger möjlighet till individualisering. Böckerna är som tidigare indelade i tematiska sektioner.

Eleven får tillgång till de inlästa texterna och . Ladda ner material och ljudfiler på bokens hemsida. Artikel i tidningen Psykoterapi, .