Ljudkrav väggar


Här kan du enkelt hitta de väggtyper som passar dina funktionskrav för t. Gyproc GS innerväggar med standardstålstomme är lätta konstruktioner som ger mer formstabila ytor. GS-systemet är enkelt och snabbt att montera, och används för icke-bärande väggar. Luftljudsisolering är ett mått på byggnadens förmåga att reducera luftburet ljud mellan två utrymmen. Motsvarande väggar utan isolering eller delvis isolerade väggar har sämre ljudreduktion än fullisolerade väggar.

Läs mer om ljudisolering här!

Normalt påverkas egenskaperna av regelavståndet och reglarnas egenskaper. Speciella ljudreglar har bättre ljudreducerande egenskaper än vanliga reglar vilket har betydelse för . Byggnader, som innehåller bostäder eller lokaler i form av vårdlokaler, förskolor, fritidshem, undervisningsrum i skolor samt rum i arbetslokaler avsedda för kontorsarbete, samtal eller dylikt, ska utformas så att uppkomst och spridning av störande ljud begränsas så att olägenheter för människors hälsa därmed . I träkonstruktioner där man eftersträvar hög ljudisolering är det mycket viktigt att byggdelen blir rätt uppbyggd samt att knutpunkterna mellan olika byggnadsdelar utförs på rätt sätt så att ljudöverföringen blir så liten som möjligt. Vid höga ljudkrav såsom i bostäder måste flanktransmissionen minimeras, vilket . Konstruktionsexempel väggar. Lägenhetsskiljande vägg – väggreglar av konstruktionsvirke.

För att skydda mot utifrån kommande tal skall fönster mot skolgår som ej är utsatt för annat buller, uppfylla Rw = dB. Väggar med ljudkrav ska projekteras med marginal på 3dB så att besiktningskravet uppnås.

Detta för att inte små läckage via. Det ljud som skapas i rummet förs inte vidare till nästa rum genom våra väggar , du väljer ljudvärde efter dina krav och behov vid beställning. En stängd vägg behöver inte bara vara en vägg – den går att använda som skrivtavla, som projektorvägg och som anslagstavla. Det går att sätta en egen prägel på väggen med en . Bostadsskiljande vägg inkl. Välj reduk tionstal som med marginal uppfyller uppställt ljudkrav.

Platta på mark, lägenhetsskiljande bjälklag (se punkt 1), vindsbjälklag eller takkonstruktion. Fasader i vissa rum kan innehålla både fönster och balkongdörrar som kan kom- ma att behöva upphandlas med olika ljud- krav beroende på marknadens utbud. Rum i hörnlägenheter har fasader som vetter åt två håll med olika utomhusnivåer.

Trots att alla ovan nämnda faktorer på-. Gipsskivor på stålstomme kan även användas till specialkonstruktioner som böjda väggar , inklädnad av platskrävande installationer, röntgenavskärmning,. SP-regeln är speciellt framtagen för användning där höga ljudkrav ställs på. Innerväggens uppbyggnad varierar beroende på om den är lägenhetsskiljande eller rumsskil- jande. Samtidigt kan den vara bärande eller ha en stabiliserande funktion.

Det ställs högre krav på ljudisolering hos lägenhetsskiljande väggar , vilket gör att de har en annan uppbyggnad än de rumsskiljande väggarna . Kontroll valda väggar , golvbeläggningar, undertak, fasad etc. Akustiker sammanställer lämpliga ljudkrav baserat på ovanstående. En portallösning med krav på lju brand och modern design.

FLEX FINELINE, FLEX GLASSLINE, FLEX FRAME och FLEX FLOW SIDE.

En dekorativ vägglösning som uppfyller brand- och ljudkrav. FLEX WOODLINE, FLEX FRAME och FLEX FLOW TOP. Rum placeras så att väggar med högre ljudkrav placeras i volymskarv. Större rum kan ligga i flera volymsenheter. Där rum behöver överskrida bärande innervägg, kan denna ersättas med pelare-balk alt flyttas inom ovan angivna begränsningar.

Vattenrör, ventiler mm bör fästas in vibrationsisolerat i vägg eller bjälklag mot utrymmen med ljudkrav. Vissa maskiner kan ge både . Din kompletta leverantör av rörlig rumsindelningar. Kontakta oss för mer information om Vikväggar, Ridåväggar och Vikdörrar.