Lutning sedumtak


Med Geoceller kan du etablera sedumtak på ytor med lutning ända upp till grader. Om taket har mindre än 2-graders lutning krävs en matta som dränerar bort vattnet så att inte växterna blir dränkta samt för att minska belastningen på taket. Vid större taklutning väljer man istället en fukthållande duk för att växterna inte ska torka.

Efter detta läggs ett lager med särskild takjord med låg vikt . Går ej att jämföra med andra sedumtak som saknar substrat som växtmedia, kräver endast bevattning vid extrem torka.

Utförande beskrivning (pdf 1kB) Teknisk data. Det fungerar om du har ett tak med mindre lutning än grader. Men det krävs ett bra förarbete om det ska bli hållbart.

Byggdel: Taktäckning – Vegetationsskikt av sedum. Underlag för tak med lutning byggs upp i princip enligt skissen till höger: 1. På takpanelen monteras en fotplåt – rostfri. Tätskikt – markerat med rött.

Dräneringslager – mm filtduk. Kantavslut för att förhindra. Vilket är syftet med sedumtak i graders lutning ? Det ska se snyggt ut med det vågformade taket som ansluter till marken antar jag, och med en mindre lutning hade det behövts en längre sträcka och då hade det blivit för dyrt. Enligt de allmänna föreskrifterna för tak med tätskikt ska platta tak ha en lutning på minst. Lutande tak har en lutning på minst grader ( ). Skjuvkrafterna ökar med takets lutning.

Växtmiljön ger sannolikt upphov till ökad snölast i förhållande till ett vanligt tak. Lämpligtvis användes värdet för snölast på mark som är den normen- liga utgångspunkten för snölast utan den reduktion som normenligt görs för hori- sontella eller tak med flack lutning. På ett lutande tak be- hövs inget dränerande skikt, lutningen sörjer för avrinningen. Ett sedumtak samlar sannolikt inte lika mycket.

Vid val av ett tjockare sedum -ört-grästak, läggs ovan dränerings- lagret ett fukthållande lager. Det vanligaste fukthållande lagret utgörs av vattenhållande skivor av stenull. Sedum kan läggas på tak med 0-27graders lutning.

Det är viktigt att de tak vi väljer att belägga med sedum lever upp till alla de krav på kvalitet som. Artipelag, fotograf Charlie Bennet.

Tak bör aldrig vara helt platta, en minsta lutning på 1:40. Underlaget ska vara väldränerat och ha ett minimalt underlag av jor för att ogräs inte ska etableras. Ta bort allt ogräs innan läggning.

Exempel på uppbyggnad är: 1. Optimalt för läggning på mark är en lutning under grader. Byggros har installerat sedumtak så långt norrut som Jukkasjärvi med lyckat resultat. Sedumvegetationen är brandtestad och klassificerad i taktäckningsklass BROOF (t2).

Används där det önskas hög artvariation . Välkommen att beställa miljövänliga byggvaror som linisolering, linoljefärg och mycket mer via vår nätbutik eller besök oss i vår butik i Trosa! Baserad på SBS-modifierad bitumen. Rekommenderas framförallt i kombination med cellglas eller PIR- isolering.

Vi kan gröna tak med sedum och hjälper med takläggning i hela Stockholmsregionen. Tak är mycket viktig del av din. De innehåller cirka – olika sedumarter och placeras ovanpå tätskikt bestående av exempelvis papp, gummi eller bitumen med en lutning från – grader.