Maku dimensionering


I tabellerna finns tre olika höjder för varje spännvidd. Dessa avser riktvärden för en dimensionering. Interpolering mellan tabellvärden kan utföras, men för att vara på säkra sidan är det lämpligt att välja närmast högre tabellvärde.

Dimensioneringstabellerna kan användas för såväl omvända sadelfackverk som nockfackverk. Maku tillverkar fackverksbalkar med fri spännvidd upp till cirka meter. Parallellfackverk ( Parallellfackverk ).

Omvänt sadelfackverk ( Omvänt sadelfackverk ). Sadelfackverk ( Sadelfackverk ). Nockfackverk ( Nockfackverk ). Primärfackverk ( Primärfackverk ). Specialfackverk ( Specialfackverk ). Fackverksdetaljer ( Fackverksdetaljer ). Vi förfogar över ändamålsenliga lokaler med modern specialutrustning, vilket gör att vi kan tillverka fackverksbalkar av högsta kvalitet med mycket stor . Maku Stål AB är en av Sveriges ledande tillverkare av fackverksbalkar. Vi har producerat fackverk i år och därmed samlat på oss mycket kunskap och lång erfarenhet.

Balkarna levereras komplett med inf? Karta och vägbeskrivning. Vi har funnits länge och har därmed samlat på . ID=sLang=sv-se . Förbestämda takvinklar för varje fackverk fanns att välja. En takvinkel på 1:valdes för varje spännvidd.

Detta är en lägre takvinkel än. Vid beräkning av pelare tas hänsyn till horisontella samt vertikala påliggande laster, respektive. Den horisontella lasten utgörs av vindlast, och den.

Använd snabbdimensionering på maku. Maku har mycket lång erfarenhet från tillverkning av fackverksbalkar, där det skett en ständig utveckling av konstruktions- och tillverkningsmetoderna. När ni bestämt takbalk beroende på brottlast får ni fram en nedböjningskoefficient. För att kontrollera nedböjningen multiplicerar ni koefficienten med er brukslast. Den jämför ni sedan med nedböjningskrav som ni hittar i boken . Vi har års erfarenhet av dimensionering och tillverkning av fackverksbalkar i stål.

Makus fackverksbalkar är CE-märkta. Nyckelord: Stomsystem, dimensionering , Eurocode, pelar- balksystem, stål, trä, limträ, spännvid ekonomi, konstruktion. Dessutom vill vi även tacka Martinsons, Maku och Svenskt trä för ett väl mottagande.

Konstruktionsteknik behandlar dimensionering i brottgräns och – bruksgränstillstånd för.