Maku sadelfackverk


Allmänt om sadelfackverk. Men vi kan även tillverkar sadelfackverk med valfri taklutning. MAKU fackverksbalkar tillverkas enligt kundens önskemål i varje . Sadelfackverk med förskjutna nockar tillverkas också. Omvänt sadelfackverk är i princip ett upp-och-nervänt sadelfackverk.

De har lägre upplagshöjd än parallellfackverk vilket ger lägre fasadhöjd med bibehållen invändig frihöjd.

De ger även en ekonomisk fördel gentemot parallellfackverk vid större spännvidder. I tabellerna finns tre olika höjder för varje spännvidd. Dessa avser riktvärden för en dimensionering. Interpolering mellan tabelvärden kan utföras, men för att vara på säkra sidan är det lämpligt att välja närmast högre tabellvärde.

Dimensioneringstabellerna kan användas för såväl omvända sadelfackverk som nockfackverk. Nockfackverk har större lutning och lägre bygghöjd än sadelfackverk. Lutningen är i princip valfri. Parallellfackverk ( Parallellfackverk ).

Specialfackverk ( Specialfackverk ). Fackverksdetaljer ( Fackverksdetaljer ). Primärfackverk ( Primärfackverk ). Vår tillverkning medger även andra taklutningar. Till specialfackverk räknar vi bågfackverk, som vi tillverkat med fri spännvidd på meter. ByggfaktaDocu erbjuder produktinformation kring Övriga Monteringsfärdiga element.

Vi hj lper dig att hitta r tt leverant rer. Jun En studie om sadelfackverk med tillhörande analys i FEM-Design. Karta och vägbeskrivning. Maku fackverksbalkar från Maku Stål AB.

Ramstänger av dubbla vinkelstänger och diagonaler av U-stänger. Sveriges ledande tillverkare av st? Tidigare forskning och teori undersöktes samt ett flertal platsbesök gjordes för att öka kunskaperna inom området och fastställa vilka spännvidder och stomsystem som skulle undersökas. En parametrisk studie på fyra olika typfall av stallbyggnader gjordes.

Två typfall i undersökningen konstruerades av trä och två av stål. ID=SADELFACKVERKsLang=sv-se . Gästgiveri Spjutegården – Startsidan pjutegÅrdens gÄstgiveri murberget hÄrnÖsand tel.

Fackverksbalkar och fackverk från Maku Stål AB – Maku Stål AB.