Måla eternit


Produkten fick namnet eternit efter latinets aeternitas, evighet, ett välfunnet namn då materialet lätt står sig i åtminstone femtio år utan minsta underhåll. Snart spreds plattorna över Europa och även till. Har tänkt måla vitt men jag ett tiotal spräckta plattor som först måste bytas ut.

Om du ska riva din eternitfasad så köper jag . Hur målar jag eternitplattor? Damma av ytan noga, grunda med en primer och färdigstryk med exempelvis Flügger Facade Impredur.

Hej jag har tänkt måla min eternit fasad. K6nNI6veJ5w Схожі бер. Takbeläggningsfärgen är halksäker. Materialåtgång : Papp- . Eternit tillverkades i flera olika kulörer.

Om man vill byta färg på sitt eternithus kan man lämpligen måla med fasadfärg avsedd för KC-puts eller be tong. Vid rengöring före målning rekommenderas målartvätt och mjuk borste. Beträffande färg, så (om man nu ska måla ) är det samma sort som biter på murade väggar. Det bästa sättet att misslyckas, .

Gamla eternittak är tåliga tak, men eftersom de innehåller asbets tillverkas de inte längre. Med lite färg kan taket bli som nytt igen. Vårt tak var snyggt också. Måla inte i direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom ca timmar efter målning. Bostad När eternitplattorna introducerades i Sverige mottogs de med öppna armar.

Snart fick de dock öknamn som fattiglappar och torparkex. I dag när allt fler tar bort eterniten på sina hus har intresset vaknat för att bevara det beständiga och brandtåliga materialet. Vår tanke är att isåfall att byta ut hela fasaden. Hur lång livslängd har eternit ? Att måla på eternit – blogger eternithuset.

Кеш Перекласти цю сторінку лип. På sommaren kommer en hel del mail med frågor om färg. Jag är ingen expert men jag har målat om mitt eternithus och efter år så sitter färgen kvar och ser fortfarande bra ut. Färgen som användes var fasadakrylat ( Beckers).

Lätt att stryka på och täcker bra. Husen med eternitplattor blir allt färre i takt med att fasadmaterialet ersätts med modernare alternativ. Men huset på Stormgatan har behållit eterniten, som.

Underlaget måste vara fast, rent och torrt innan du börjar måla.

Det är även extra viktigt att. Tänk på att måla hela ytor fram till hörn eller annat naturligt avslut för att undvika flammor eller nyansvariationer på fasaden. Jag tänker inte kulturmässigt, utan tycker bara att det är idioti att skaffa sig nya kostnader genom att bräda eller måla. Billy var nära att sätta panel på huset för tio år sedan men är glad att han inte gjorde det.

I stället har det blivit nya fönster och en ny grön dörr. Arbetsråd för Puts och Silikat målningssystem samt Sockel Täckfärg. Underhåll eternit på fasad eller tak genom att tvätta bort mossa som kan hålla fukt och på sikt orsaka skador.

Borste och vatten räcker oftast. Var försiktig med för hårdhänta metoder som kan göra att asbest frigörs. Det går att olja eller måla eternit som börjat vittra.

Vanlig linolja och terpentin kan användas eller målning med . Fråga: Har ett hus med eternittak som är omkring år, hur lång livslängd har det ? Kan man måla taket och med vilken färg? På taket däremot brukar eterniten med .