Måla plåttak plastisol


PVF2-lackerad plåt har en hård yta som kan ge vidhäftningsproblem för målning med ny färg. Om en befintlig plåtyta med fabrikslackerad plåt skall målas bör man först göra en provmålning för att utröna om den målade ytan blir klibbig. Och vilken färg har ersatt den tidigare produkten Alcro takfärg 90?

Vår expert Per Karneke har svaren. Fråga: Vi har ett plåttak som är cirka år. Det har lätt lutning men med vad vi kan bedöma. När man ska måla ett plåttak är det viktigaste att underarbetet har gjorts med omsorg. Tvättning skall ske med ABRA TVÄTT.

Plastisol tunnare än 1μm måste alltid avlägsnas. Frilagda zinkytor grundas med ABRATEX GRUNDFÄRG eller ABRATEX MÖNJA AQUA. När det gäller målning på plastisolskikt måste man först . Inför en ommålning är det viktigt att fastställa vilken typ av färgbeläggning som finns på plåten. Helst bör det finnas dokumenterat och förhoppningsvis finns det en märkbricka vid takluckan eller på vinden som innehåller uppgifter om beläggningstyp med mera. Om det inte finns dokumentation om vilken . Den stora fördelen med den förprimade plåten är att den i dag har det säkraste beprövade underlaget för målning som finns på marknaden.

Välkommen att besöka oss redan idag! Förutom ett grundligt förarbete handlar det om att använda fungerande färgsystem och kompetenta takplåtsmålare. Då förlänger du livslängden på ditt plåttak med många år och skonar . Man kan välja att blästra bort all färg eller låta det som har god vidhäftning sitta kvar efter skrapning och borstning. Jag kommer att testa det här och återkommer.

Upplagd av Örjans Plåt -Blogg kl. Det ser mycket lovande ut ! Kan man måla sådan plåt ? Fick för mig att jag läste någonstans att plasbehandlad plåt inte kunde målas över, får prova den här färgen. Kolla också Alcro Allround (metallgrund utomhus), på den burken står det rätt utförligt hur man gör om man har sk plastisol , eller fabrikslackade ytor.

Plåttak där färgen flagar av – vad göra? Arbetsråd utomhus, konsument. Det här behöver du för att måla plåt och metall. Måla detaljer av plåt och metall.

Helsyntetiska penslar och rollers 3. MÅLNING AV PLÅTTAK MED PENTUR EKOTÄCK. Nedan finns de vanligaste förekommande underlagen vi målning av byggnadsplåt upptagna, vid minsta osäkerhet av. Det kan i vissa fall vara svårt att avlägsna all gammal plastisol och man blir tvungen att måla på den. Färgen har en mycket god beständighet mot väder och vind samt extremt god vidhäftning till rena och fasta underlag.

Om ytan är rostig måste allt rost skrapas bort. Blanka färgytor mattas ner med sandpapper. Galvaniserad plåt och aluminium måste mattslipas innan målning. Avsluta med att skölja ytorna ordentligt . Gör så här: Tvätta bort smuts och lösa partiklar.

Skrapa med hårdmetallskär. Använd borste och vatten eller högtrycks tvätt. Vissa ytor kan ha en vaxfilm som bäst tvättas bort med outspädd målartvätt. Vid målning av plåttak ska taket ha en lutning på minst 15°.

PVF organosol eller plastisol måste man avlägsna all den gamla färgen till plåtren yta. Tidigare målade ytor tvättas noggrant rent. På polyesterytor behövs en lätt slipning för att få bra vidhäftning.

Ibland försökte man imitera de gamla förnäma bly- och zinktaken genom att måla sitt plåttak med ljusgrå färg. Den som idag står i begrepp att måla sitt.