Mataki specialklister


Bitumenklister för skarvar i yt- eller underlagspapp. När du spikar papptäckning på träpanel måste skarvarna klistras. Mataki Specialklister är framtaget. Klistret fungerar också utmärkt att reparera hål och sprickor i papptaket.

Egenskaper och användning. För att klistra takpapp vid t.

Klistra takpapp, främst avsedd för skarvklistring av överläggen vid spikad papptäckning på träpanel. Asfaltklister mataki special 1l. Leverantör: Nordic Waterproofing AB. XL- BYGG Umeå en del av XL-BYGG Stenvalls AB.

Kallflytande asfaltklister för skarvklistring av överläggen i yt- eller underlagspapp av bitumen på träpanel. Taklutningen avgörs utöver detta av taktåckningsmaterialet (bitumentätskikt, takpannor, shingel etc) rekommenderade taklutning. Spikning med pappspik 20×8 . De väl tilltagna dubbelklistrande kanterna skapar en långvarig vattentät skarv.

Vid läggning spikas ytpappen på underlaget med varmgalvad pappspik. MATAKI Specialklister 3ml. Det bärande underlaget ska vara stabilt och spikbart.

Om läktning sker omgående kan infäst- ningen ske med spikning eller klamring i undre lager. Infästning: Varmförzinkad pappspik av minst dim. Klistring av skarvar: Vid taklutning 18° skall pappskarvar klistras. Så skall också ske om pappen läggs.

Skulle det inte med såpass stor taklutning gå lika bra att klistra ihop våderna med mataki specialklister , eller kallasfalt? Jag gillar inte tanken (och får väl inte heller lov) att springa runt och elda med en gasolbrännare på taket. Slutligen undrar jag om man måste förankra takstolarna i de bärande väggarna . Minsta rekommenderade taklutning är 14°. Rådgör med tillverkare av taktäckning (takpannor, shingel etc.) vid val av underlagstäckning.

Uppbyggd på en asfaltimpregnerad mineralfiberstomme och ytan är belagd med krossad skiffer för att få ett vackert utseende, skydd mot UV-strålning och som halkskydd. Samtliga längs- och tvärskarvar klistras. Products without images have been hidden. Click here to show products without images.

Go to the productFind similar products.