Mataki underlagspapp


Mataki producerar och säljer takpapp , papptak, tätskikt, underlagspapp , underlagsduk med garanti för både branta tak och låglutande tak. Använd pappspik genom båda lagren av produkten eller i. MB 3kan användas ned till en taklutning på 3°, är producerad i Sverige och svarar till kraven enligt AMA Hus som underlag för tätskikt av bitumen. Underlagspapp för ytpapp av bitumen såsom Självtäck och Ytpapp klassisk.

Lägg en ca 2mm bred remsa underlagspapp under fotplåten.

Spika fast fotplåten med pappspik c 1mm. Rulla ut nedersta pappvåden så att den i underkant slutar på halva fotplåten. Fäst pappen med några spik i ovankant och klistra med Mataki Specialklister mot fotplåten. Infästning: Varmförzinkad . Leverantör : Nordic Waterproofing AB.

Kontakta butik för pris . Taket är husets femte fasad och har stor betydelse för bostadens utseende och helhetsintryck.

Vi säljer takpannor i både betong och lertegel, utöver det även papp-, plåt- och plasttak. Beroende på vad taket ska skydda så har vi lösningen för dig. Saknar du något i vårt sortiment, kan du alltid få hjälp med att beställa hem det . Byggmax tipsar, så lägger du tak (Del – lägga underlagspapp ) – Duration: 4:01.

Handla smidigt ur vårt stora sortiment och få hemlevererat. Vattenavledande underlagstäckning. MB 3läggs på råspont eller skivmaterial. Mataki MB 3läggs på råspont eller skivmaterial. Den används som ett enkelt sätt att väderskydda taket och byggnaden under byggtiden samt förhindra kondens och smältvatten att . Klicka här för att läsa mer.

Underlaget skall vara fast heltäckande av träpanel eller plywood (tjocklek enl. Hus AMA och RA Hus) och stabilt, rent samt torrt. Vilket är bäst, för och nackdelar?

Vad behöver man tänka på om man använder duk? Produkten har en frilagd kant som förhindrar att vatten . Vill höra andras erfarenheter. Kan man använda samma typ av .

MB 35 MB 36 MB 3är bitumenbelagd underlagspapp avsedda som väderskydd och vattenavledande, diffusionstät underlagstäckning av tak och byggnad under byggtiden samt förhindrar kondens och smältvatten att skada byggnaden under brukstiden.