Minireningsverk 2 hushåll


Våra produkter Reningsverk, minireningsverk Reningsverk -hushåll. Normalt används en av två olika tillsatser i olika reningsverk för att själva reningsprocessen ska fungera (mindre enskilda avlopp). Polonite (fosforbindande grus) eller flockningsmedel (kemi) Tänk på att du är ansvarig . Frakt tillkommer” BioKube är ett nyckefärdigt minireningsverk , som kompletteras med konventionell slamavskiljare.

Installation sker normalt i mark eller fristående. BioKube Venus är ett biologiskt-kemiskt minireningsverk avsett för hushåll.

Den biologiska reningen av organiskt material sker i en dränkt, luftad filterbädd . Reningsverket är konstruerat för hushåll och passar såväl villor som radhus. Med Ecobox Bio får ni ett driftsäkert och robust filtersystem som renar avloppsvatten från toalett, ba dusch och tvätt med minsta möjliga miljöpåverkan. Verket renar också vattnet från bakterier och parasister vilket gör att utsläppsvattnet inte . Med närmare års erfarenhet från våra minireningsverk i drift, levererar vi idag en av marknadens mest pålitliga och . Minireningsverk BAGA med bioTank för hushåll tryggt och enkelt med snabb leverans. Hushåll -Hushåll Fler än Hushåll. Conclean erbjuder minireningsverk av högsta kvalitet från Graf, för hantering av allt avloppsvatten från hushåll.

Passar när hög skyddsnivå krävs.

UpoClean minireningsverk , Uponor. UPONOR MINIRENINGSVERK PE FÖR TVÅ HUSHÅLL. Med biologisk och kemisk rening är den anpassad för slamavskiljt avloppsvatten. Det kompletta minireningsverket.

BAGA bioTank är ett komplett minireningsverk för hög skyddsnivå som tål att jämföras. Här får du bästa prestanda ur miljösynpunkt med fosforrening och ett mycket högt . Uponor infra har olika typer av typgodkända mindre minireningsverk för eller upp till hushåll. Kontakta oss för mer information.

Tanken kan förses med förhöjningshals för djupare nedgrävning. Normalt behövs en volym på cirka mper hushåll för blandat avloppsvatten. Om slamavskiljaren ska ta emot enbart BDT-vatten behöver den inte vara lika stor som om den tar emot ett blandat avloppsvatten.

Om kemisk fällning sker i slamavskiljaren måste volymen utökas till minst mper hushåll , helst minst mper . Allt inom enskilt avlopp och avloppsrening – slamavskiljare (förr trekammarbrunn ), slutna tankar, minireningsverk IN-DRÄN Biobädd 5ce, IN-DRÄN biomoduler, pumpbrunnar, fosforfällor m m. Gratis dimensionering av ditt avlopp! Det är dock inte helt ovanligt att privatpersoner går ihop med till exempel en granne och installerar gemensamt minireningsverk som kan hantera två hushålls avfall. Styckpriset” per hushåll blir då billigare.