Montageanvisning kondensduk


Montering av väggblock sid. Avväxling över portar eller glaspartier sid. Håller på att sätta upp en 30m2-stuga från Lövånger. Som underlagstak har de skickat med en kondensduk.

Hur sjutton monterar jag den:confused:? Icopal Akvaden luft- och ångspärr. Börja med att noga läsa igenom hela denna monteringsanvisning så du har klart för dej hur alla moment ska utföras. Om du behöver lagra plåten så se till att den lagras torrt och väl ventilerat och helst inomhus.

Kondensduk finns som tillval till ovanstående takprofiler. Vid kapning bör nibblingsmaskin, sticksåg eller plåtsax användas. Borsta plåten ren från metallspån, annars kan spånresterna förorsaka missfärgning och rost. Bättringsmåla alltid skador och klippytor.

Hantera takplåten med försiktighet för bästa. Oavsett om grunden består av helgjuten betongplatta eller. Tpkondensskyddad takplåt.

Kondensskydd är en duk som sitter på plåtens undersida och är där för att absorbera kondensvatten och fukt. En plåt utan kondensduk brukar vatten droppa eller rinna ned från plåten och kan orsaka fuktskador. Används underlagspapp så transporterar . TRPreglas enligt bild nedan. För att erhålla ett gott resultat förutsätts att grundarbetet är utfört på ett tillfredställande sätt. För större plåttjocklekar kan annat regelavstånd väljas.

Utförlig monteringsanvisning medföljer 1. Rulla ut och kapa med minst 1mm extra i varje ände. Släta ut duken och fäst tillfälligt i överkant med häftpistol. Spika ca m långa ströläkt genom duken i takstolarna för att hålla duken. Om duken används frihängande utan undertak ska . Diffusjonsåpne og diffusjonstette undertak for montering rett på sperrer eller på taktro.

Fordi Mataki Undertak er diffusjonstett, kreves god lufting mellom isolasjon og undertak. Se anbefaling fra leverandør av. Bärläkt fästes med varmförzinkade spikar, 100xi varje takstol. UNDERTAK RSKraftig og robust diffusjonsåpent undertak med kondensduk på baksiden.

LENGDE: M BREDDE: M ART. BRUKSOMRÅDER: RSer et kombinert undertak og vindsperre til skrå tretak med takfall ned til O C.