Montera fotplåt


När du monterar fotplåten är det klokt att också montera en fågellist som förhindrar att fåglar drar upp pinnar och dylikt under pannorna. Placera underlagstäckningen ovanpå fotplåten. Sätt skruvarna i sick-sack. Var noggrann så att den första plåten monteras i rät vinkel mot takfoten.

Var idag och köpte fotplåt till min altan. Som jag har förstått så ska man först montera vindskiva sen fäste till hängrännan och sedan fotplåt.

Fotplåt monterad ovan underlagspapp? Felaktig monterad fotplåt ? Montera fotplåt på läkten? MONTAGEANVISNING_VP20_4. Кеш Схожі Перекласти цю сторінку Det är viktigt att takplåtens nederkant vid fortsatt läggning följer takfoten parallellt och i en jämn linje. En fotplåt sätter man längst ner på råsponten vid takfoten.

Den leder ner regnvatten i hängrännan och man får ett snyggt avslut på taket som håller för väder och vind. Under plåten skall man först lägga en bit underlagspapp som skall skydda mot eventuell kondens som kan bildas på plåten.

Vid montering av fantompannor är fotplåten nödvändig som startplåt närmast hängrännan för att kunna skruva fast den första raden av fantompannor. Detta krävs för att de följande fantompannorna ska stämma överrens med avståndet mellan . Tillsammans med kantavslut. På underlagspappen monteras fotplåten med en. Tätskiktet monteras ända ned till bockningen på fotplåten. Takvinkelguide finns på.

Rengör fotplåten med avfettnings- medel och stryk med Icoflux Primer. Tänk på att husstommen måste skyddas mot regn och fukt även runt föns- terdörren. Se nedan för olika lösningar.

Vid ex murning, målning och putsning måste den inmonterade fönsterdörren skyddas väl. Tänk på att montera fotplåt på tröskeln för att skydda isoleringen och husstommen . Den andra filmen i Essves serie instruktionsfilmer som visar hur man på ett korrekt sätt lägger tak enligt. Takfotsbeslag med fågelban förhöjning och fotplåts funktion i ett och samma beslag. Viktigt är att fotplåtarna följer en rak linje längs takfotssidan, eventuellt kan en lina användas som hjälp.

Ge akt till montörens säkerhet . Hur lägger jag ett tak själv? Här är vår guide hur du lägger ditt tak.

Guiden visar dig allt du behöver veta. Att lägga takplåt är inte så svårt. Ett gammalt läckande tak är den allra bästa försäkringen mot god nattsömn, men framförallt den ultimata förutsättningen för att få ett hus fullt med problem.

Prioritera därför alltid med både tid och pengar att få taket tätt. Här visar vi nu den allra vanligaste typen av tak för villor och fritidshus, tegel- eller betongpannor på ett . Vid Mansardtak ska du montera en fotplåt på nedersta regeln före brytningen av taket. Behöver du specialtillverkat beslag skicka då en ritning med önskat mått till oss. Vi rekommend- erar dock att beslagning runt skorstenen utförs av en plåtslagare.

Under taknocken (se fig. 7) och vid takfoten. Hur man gör infästningen i traditionell fot ränna, dock inte hur fot rännan tillverkas.

Hur man lämnar vid hinder, men inte hur hindret utförs, detta då vi anser att detta skall utföras enligt gällande föreskrifter och av en yrkesman (plåtslagare). Börja alltid med ränn kroken detta då fotplåten kommer att täcka den.