Montera nockplåt


Sätt skruvarna i sick-sack. Var noggrann så att den första plåten monteras i rät vinkel mot takfoten. Fäst nockplåten i profiltopparna på takplåtarna med överlapps skruv. Nockplåten skarvar du med ett överlapp på ca mm.

För bästa möjliga tätning ska tätband användas. Sidöverlappet skall vara minst en profiltopp. Läggningsschema: Lägg plåt nr. Fortsätt sedan enligt figuren.

När takplåten är på plats är det dags för vindskivebeslagen. Håll hela tiden c -avståndet 6mm. Ovanpå ströläkten spikas därefter längsgående bärläkt. Hej, Jag har lagt på plåttak (Fantompanna från Byggmax) på vårt fritidshus. Jag har satt upp gavelbeslagen och nu kommit till nockplåten.

Behöver du specialtillverkat beslag skicka då en ritning med önskat mått till oss. Vi rekommend- erar dock att beslagning runt skorstenen utförs av en plåtslagare. Under taknocken (se fig.

7) och vid takfoten. Montering av tätningsband. Rikta upp nockplåten och skruva fast den- samma i varannan profiltopp i takpannan. Använd överlappsskruv x mm. TerraPlegel, PlusPlegel och Plegel fästs med självborrande skruv 8xmm försedd med tätningsbricka direkt i underlaget.

Justera vindskivan i höjdled mot Stratostakets profiltopp. Träpanelen måste naturligtvis vara frisk. Gäl- ler under förutsättning att villkoren i. Börja med att montera takfotsbeslag. Hängrännan fästs med rännkroksskruv i läkten närmast takfoten. Plannja Trend och för infästning av nockplåt till nockstödet.

Långa krokar bockas så att rännan får fall. Gör så här: Markera baslinjen enligt skiss, lägg samman krokarna och markera baslinjen på första och sista kroken. Rita en linje mellan baslinjen och lutningsmåttet,. Nu kan man montera sida och det utförs på samma sätt som du gjorde med sida 1. Om ni önskar falsad nock.

Hänvisar vi till Hus Ama -9 där det finns förklaring på hur denna falsning skall utföras. Detta behöver du för att montera en stuga från Bränna Fritid. Levereras endast till ”Friggebod inkl plåttak”.

När takfotsplåten och rännkroken, är på plats är det dags att montera profilen. Plåtarna ska monteras och riktas in. Skarvning av plåt måste ske på.