Montera rännkrokar


Unsubscribe from IcopalAB? Grimstad Garasjene: Takrenne og nedløpsrør – Duration: 4:04. SL-3-W meter machine for all dimensions – Duration: 7:38.

Vi visar i tre delar hur du sätter rännkrokar , monterar stuprör och hängrännor. Vi hjälper dig förstå hur ett vattenavrinningssystem fungerar och vilka delar som du behöver.

Byggmax tipsar, montera vattenavrinning (Del – Sätta hängränna). Byggmax instruktionsvideo som visar hur du på bästa sätt monterar . För montage på tak, bockas till taklutning. Kombineras med överliggare för ökad stabilitet vid höga snölaster. Rynajza L = 1mm Mer information.

En variant på rännkrokar är de som inte behöver bockas. Rännkrok, mellan, används för montage på .

Dessa skruvas direkt på takfotsbrädan och går att justera i vinkel så att rännan hänger rakt. Eftersom byggnader kan se ut på många olika sätt så behövs också olika typer av rännkrokar beroende på installation. Vid en nybyggnad eller ett byte i samband med att taket också läggs om gör det möjligt att använda längre krokar som förbockas och monteras på . Hoppa direkt till avsnittet som visar olika typer av rännkrokar. Har taket en vertikal takfotsbräda använder du enklast en kort krok eller kompaktkrok som skruvas direkt i brädan (Bild F).

Lutar takfotsbrädan kan ställbara krokar användas. Vid längder över meter krävs stuprör. Montera den första kroken så att dess spets är min. Krokarna delas upp enligt skiss (se nedan) och märks 1- 2-o. Korta krokar skruvas direkt i takfotsbrädan.

Armats regnvattensystem – hängrännor, stuprör, rännkrokar , svep mm detaljer – är lätta att anpassa och montera. Du klarar det mesta själv och behöver du proffsråd får du det av vår åter försäljare. Denna monterings anvisning visar steg för steg hur du går. Sitter och tittar på takavvattningen inför omläggningen av taket och funderar på hur man brukar montera rännkrokarna. Lindab anvisar att krokarna.

Jag har letat efter exempel på hur man monterar rännkrokar på ett mansardtak ( brutet tak).

Jag tycker inte att någon av standardlösningarna passar (rännkrok på råspont med fotplåt över). Den stora taklutningen (grader) gör att rännan hamnar för långt ifrån (nedanför) takpannan. KLK ställbara krokar kan justeras för olika takvinklar. Mät takvinkeln och justera krokarna därefter. Fäst resten av krokarna med cc 6mm längs snöret.

Fäst den nedre kroken 3mm till vänster om markeringen för stupröret. Spänn ett snöre mellan hög och låg krok. På så sätt blir det lättare att montera resten av krokarna. I vissa rännkrokar bockas krokens ände runt rännkanten.

I andra snäpper man fast rännan i kroken. Hängrännor ska alltid luta lite ut från fasaden. För att skarva hängrännorna används rännskarvar.

Det är för att om det skulle bli stopp i rännan så kan inte vattnet rinna . VIDEO: När du ska montera hållarna till takrännan kan du lugnt placera dem i våg. Vattnet finner nog sin väg till nerloppet ändå. VIDEO: Ska man använda rännkrokar för att hänga upp hängrännorna kan man vara tvungen att böja dem till rätt montagehöjd för hängrännan.

När du monterar nya rännkrokar på ditt nya hus, skall de skruvas fast på reglarna innan du lägger taket. Själva takrännan monterar du först när taket är lagt. Du kan själv lätt montera dina rännkrokar och takrännor. Följ bara anvisningarna i monteringsvideon. I systemen ingår fyra typer av rännkrokar.

De långa rännkrokarna måste bockas, dels efter takkonstruktionen, dels för att du ska få en lutning på rännan som gör att inte vatten blir stående. Beräkna lutningen som behövs för takfoten. Placera krokarna bredvid varandra, numrera dem och .