Montera takfotsplåt plåttak


Värt att veta vid montering av plåttak. Ett problem när man ska lägga plåttak är att man oftast inte kan gå på takplåten. Den är begränsat gångbar.

Du måste därför planera arbetet så att du i första hand kan utnyttja bärreglarna som fotstöd och i annat fall använda stege. Men kontrollera alltid att stegen är fast förankrad. D animerad monteringsanvisning för takfot, produktfilm, visualisering – Duration: 2:21. Rengöring efter montering. Metallspån eller filspån på plåtbekläd- naden eller i takrännorna måste tas bort så snart monteringen är färdig.

De kan rosta och orsaka missfärg- ning. Fyra steg en detaljerad genomgång på hur du lägger tak. I första steg genomgås hur du spikar råspont direkt på takstolarna, i det andra hur du klär in ett tak av råspont i underlagspapp, i det tredje hur du spikar strö- och bärläkt och i den fjärde och sista . Behöver jag skära rent för den gamla pappen (överhänget)?

Hur gör jag med rännkrokar, går det använda rännkrokar som monteras mot nedre bärläkt? Var ska takfotsbrädan sitta? Кеш Схожі Перекласти цю сторінку Leta på takstolarna och fäst läkten på varje takstol. När det är gjort lägger du en läkt mellan varje takstol.

Rekommenderat är CC, från centrum på den första läkten till centrum på den andra skall avståndet vara 600mm. Bärläkt läggs vågrätt på taket ovanpå ströläkten. Läs monteringsanvisning för just din plåt hur det ska . Monteringsanvisning – Falsat PRO.

Tack för att du valt en takplåt från Falsat PRO! Falsat plåttak ger en känsla av tidlöshet och exklusi- vetet. Falsade plåttak påminner om de tak av kopparplåt som lades runt sekelskiftet. För att ha någonting att fästa plåten i, fälls 2-råsponts brädor in längst ner vid takfoten.

Fäst med spik vid takstolarna. Byggdetalj för takfoten vid frihängande . Denna bärläkt skall vara en panntjocklek högre än de andra för att skapa samma lutning på den nedersta pannraden som på resterande pannrader. Detta kan skapas genom att lägga bärläkten på högkant. Vid montering av takfotsplåten , placera en remsa med takpapp under plåten. Takfotsplåten ska överlappa hängrännans bakre kant.

Se till att plåten placeras i rät linje längs med takkanten. Skruva i sicksack med 3mm mellan infästningspunkterna. Använd Montageskruv 2×25 . För att montera takplåt behöver du inga speciella verktyg. Däremot kan en skruvdragare underlätta arbetet betydligt.

Plåten klipps med plåtsax, nibblingsmaskin eller cirkelsåg. Plåtens ytskikt kan skadas av sprutet från klingan. Har ni beställt med ytpapp skall takfotsplåten liga un- der trekantsläkten. Vindskivan är grov- kapad och skall kapas efter centrum på den fjärde . C- eller Z-profiler eller på träreglar.

Det är även viktigt att denna blir rak. När takfotsplåten och rännkroken, är på plats är det dags att montera profilen. Plåtarna ska mon- teras och riktas in efter ett snöre som spänns vid takfoten eller efter taknocken.

Vi rekommenderar dock att man alltid är minst tvâ. Horisontell läggning av våderna tvärs takfallet, från gavel till gavel, är att föredra eftersom vattenbelastningen på skarvarna då blir mindre. TopSafe PRO och 3° kan dock också läggas med våderna vertikalt, dvs med takets fallriktning. Vertikal montering är enklare om taket är mycket brant och man riskerar .