Montera vindpapp


När du reglat klart är nästa steg att sätta vindpapp på din yttervägg för att skydda mot väder och vind. Viktigt att sätta vindpappet på utsidan och att f. Vindpappen sätts upp strax innanför fasadbeklädnaden på en yttervägg. Bra att veta om isolering.

Naturen strävar automatiskt mot att utjämna värmeskillnader. Det är vanlig logik och en följd av att man ursprungligen satte vindpapp mellan stommen och spikregeln i gamla ytterväggar med trästomme.

Men det är inte den bästa lösningen att. Se till att eventuella skarvar hamnar över en regel, och överlappar lagren minst 1mm. FT över regeln så att den hamnar bakom spiklisten, och spikarna går igenom tejpen. Montera spiklisterna samtidigt med vindskyddet.

En träpanel är uppbyggd i olika lager av panel, luftspalt och vindpapp. Ofta brukar dock både vindpapp och spikreglar vara i bra skick medan panelen har gjort sitt. Innan det är dags att sätta fast lockläkten bör man montera knutbrädor, fönster- och dörrfoder.

Håller på med bygget av mitt förråd och undrar hur jag bäst eller enklast gör för att få det vind- och insektstätt mellan takbalkarna ovanpå hammarbandet? Det kommer sitta vindpapp under panelen, bör jag dra upp den och häfta i sponttaket ?

Jag vill samtidigt säkra skarven mellan panelen och sponttaket . Täta skarvarna på vindpapp ? Vi ska byta panelen på vårt hus så vi har tagit bort den gamla panelen på en bit. Då ser vi att de som bytt fasade på gaveln har satt vindpappen på insidan av panelen, alltså fasa luftspalt, vindpapp , panel. Om du väljer att skydda din isolering med vindpapp kan du spara in på värmekostnaden. Jag och farsan håller på att sätta in ett 800mm runt. Vindskyddet förhindrar även att eventuell fukt, som kan finnas bakom fasaden, tränger in i isoleringen.

Dessa egenskaper motverkar fuktproblem. Benämns även soVindduk, Vindväv, Vindskyddsduk, Vindskyddsväv, Vindpapp. Därför måste man montera skivor mellan varje takstol så att luft- spalten behålls.

Utanpå isole- ringen monteras alltid ett vindskydd i form av vindpapp , glasfiberduk,. För att förhindra att kall luft utifrån blåser in i isoleringen och försämrar isolerfunktionen bör man montera ett vindskydd på utsidan av regelstommarna. Detta gäller speciellt för de mjuka, porösa isolerprodukter som används mellan trä- och stålreglar.

Vindtät byggpapp (eller förhydningspapp som den ofta kallas) är vindtät . Skyddstäck i väntan på plåttaket. Sätt isolering i ytterhörnen och klä sedan väggarna med vindpapp. Grundmåla innan du spikar upp panelen.

Spika panelen utvändigt.

Vi kan hjälpa dig redan från idéstadiet med goda rå så att ditt garage blir som du har tänkt. Du kan välja bland våra standardmodeller eller an passa ditt. Funderar på att montera liggande träpanel på vårt idag tegelklädda hus.

Väggarna består av ca 1mm tretex isolering, vindpapp , luftspalt och 120mm tegel. Om garaget skall isoleras är det viktigt att det finns ett vindskydd mot panelen, svårt att montera i efterhand om man vill isolera garaget senare. Enligt byggreglerna skall garaget klara motsvarande 2-tons vindbelastning. Orsaken är främst att den är enkel att montera , och att en enda brädtyp kan användas både som lockbräda och bottenbräda.

För att åstadkomma en fasad med större variation tillämpas varierande bredd på bottenbräder och lockbräder. Luftningen av panelen i vertikalled säkerställs genom hålrummet mellan bottenbräderna .