Montera vinkelränna


I skarven mellan två takytor ligger vinkelrännan som samlar upp vatten och leder det till hängrännan. Vinkelrännan passar till alla Plannjas profiler. Montera ströläkt innan du börjar. Det finns två sorters läkt: Ströläkt: Läggs lodrätt . Längs botten på ränndalen läggs först ett lager underlagsmembran. Underbeslag till vinkelränna.

Läktning efter pannleverans (Vittinge). Jämkning av breddavståndet. Försänkt vinkelränna : Spika. Längs ränndalen läggs ett lager underlagstäckning.

På detta läggs plåtrännan och takets underlagstäckning dras fram över plåtrännan. Rännan ska gå upp längs takytan till . Observera att vinkelrännan ska ligga ovanpå fotplåten. Kapa samtliga ströläkt 3mm från vinkeln mellan huskropparna. Byggdetalj för takfoten vid frihängande underlagstak.

Moniers vinkelrännesystem består av både underbeslag och överbeslag. Eventuella ojämnheter riktas upp i samband. Den monteras innan takplåten. Plåten skall skruvas i vågdal framför . För att montera takplåt behöver du inga speciella verktyg.

Däremot kan en skruvdragare underlätta arbetet betydligt. Läggs lodrätt övertaket och säkerställer Vern- tilationen mellan underlagstaket och takpannorna. Wild användning av förenklat underlagstak spikas ströläkten i takstolarna. Vid underlagstak och råspont . Spika fast en våd längs takvinkeln.

Om skarvning inte går att undvika klistrar man överlappet (mm) med. Samtliga ströläkt kapas 3mm från vinkeln mellan huskropparna. Förbered också med strö- och bärläkt för vinkelrännan. Utförande av valmade nockar.

För ventilering av kalllut- rymme eller luftspalt, montera takluftaren Doldis, se bild 5. För bästa utformning av vinkelränna använd underbeslag i plåt, se bild 6. Använd gärna vårt bockningsverktyg. Börja med att montera rännkrok. När vinkelränna skall användas måste det alltid vara på ett helt underlag. Använd hakfals mellan vinkelränna och Easy-Click plåt.

Arbetsutförande vid falsning. Markeringarna i översikten nedan avser hänvisning till respektive sida i handboken. Detalj vid takfot med utvändig hängränna, sid 14.

Bärläkts- avstånd är vanligtvis 5mm för full gångbarhet på plåtytan. Hänsyn måste även tas till rådande .