Montering av glidskydd


Vi monterar taksteg och glidskydd. Glidskydd för lös stege mot takfot. Denna broschyr är skyddad av upphovsrätt och får inte kopieras eller reproduceras utan skriftlig tillåtelse från CW. Montering av räcke som snörasskydd. Första konsolen monteras så högt som möjligt.

Kontakta din skruvleverantör för att uppnå min.

Använd vårt kalkylprogram för att skapa färdiga offerter av dina takskyddsprodukter direkt på vår hemsida. Använd rätt infästning för montering för montering på panntak. Montage på tak med takpannor.

Kontrollera bärläkten där glidskyddet skall monteras, bärläkten skall vara min. Avståndetmellanbyglarna skall. Hör av dig till oss om du har frågor om någon särskild produkt eller för offert!

Infästning sker med stycken rostfria träskruv (min 6x35mm), genom de fyra små hålen, ner i taket. Snabbfästet är godkänt för . Alternativ infästning sker med .

Kravet är dock att ett glidskydd ska vara fastmonterat vid takfoten. En lämplig lutning av stegen är grader, vilket motsvarar meter ut vid markytan i förhållande till takfoten. Fast monterad eller utfällbar.

GLIDSKYDD FÖR LÖS STEGE VID TAKFOT. Vid fasadhöjd av högst 4 . INNEHÅLL MONTERINGSPAKET. Hela avsnittet 8:har. I övrigt hänvisas till Hus AMA kap NSJ för infästning och montering av taksäkerhetsanordningar. Motlägg vinkeljärn eller . De flesta av dessa olyckor beror på att stegen inte står stadigt och tippar eller glider iväg.

Var försiktig när du jobbar med huset och skaffa ett glidskydd som förankrar stegen vid fasaden. För din skull, men också för . Per Wikstrands glidskydd för falsfäste och lös stege på tak. Tillverkas av varmförzinkat stål. Taket är en viktig del av byggnadens skydd mot skadlig väderpåverkan. Det är därför viktigt att montering av takpannor och taktillbehör utförs fackmässigt av perso- ner med yrkesvana eller motsvarande kompetens.

Denna monteringsanvisning skall uppfattas som en vägledning till gällande regler, föreskrifter och . Skall monteras vid sidan av takstegen.