Montering av stuprör


Magnus Österberg jobbar vidare vid husknuten och monterar stuprör. Mät hur långt MST mellanstycke ska vara. Använd tabellen till höger. Markera var rörsvep SSVH ska sitta. Väg in rörsvepen med vattenpass eller lod.

Sätt fast rörsvepet på väggen.

Att montera hängrännor och stuprör säkrar huset mot regn och smältvatten. Monteringen kan du göra själv. Här visar Martin Timell hur du gör. Följande verktyg underlättar arbetet vid monter- ing av Plannja takavvattning.

Vissa verktyg behövs bara i undantagsfall. Vid kontroll av rännornas fall samt vid montering av stuprör. En bra skruvdragare un- derlättarvid skruvning och borrring. Byggmax tipsar, montera vattenavrinning (Del – Sätta stuprör ).

Byggmax instruktionsvideovisar hur du på bästa sätt monterar vattenavrinning på huset. Vattenavrinning är viktigt att få. Här följer steg-för- steg instruktioner om hur du lyckas med ditt byggprojekt. Vid bockningen är det viktigt att tänka på att rännans framkant ska ha en lutning på mm framåt i förhållande till bakkanten.

Tänk på att montera rätt antal stuprör på hängrännan beroende på hur stor takyta som ska täckas. Du kan läsa mer om det under dimensionering eller i installationsguiden som finns att hämta till höger här intill. När du placerar röret i svepet, vänd då falsen utåt. På så vis passar svepet bättre runt röret och du kan . Förr eller senare måste hängrännor och stuprör bytas ut för att kunna ge huset ett fullgott skydd mot nötande regn och smältvatten.

Någon som vet vad det kan tänkas kosta att låta montera ett stuprör och hängrännor på burspråk på villa? Vi har fått en offert där. Det här gör att ett bara avvattningssystem är ett måste och något som man som husägare måste se till att det finns. Hängrännor och stuprör som kan leda . Takavvattning – hängrännor och stuprör med tillbehör – ska inte bara leda bort regnvatten och skydda husets grund och källare från fukt- och mögelskador.

Du behöver alltså två stycken Rörböj BKtill varje Mellanstycke MST. Rörböj som är hållbar, flexibel och lätt att montera. Finns i flera olika färger.

Beräkning av vad som behövs. Hur mycket som går åt av hängrännor, stuprör och tillbehör varierar beroende på hur ditt hus ser ut. Räkna med att varje stuprör klarar en rännlängd upp till max m. Rännkroken monteras så att rännan lutar mot stupröret. Vid längder över meter krävs stuprör. Krokarna delas upp enligt skiss (se nedan) och märks 1- 2-o.

Korta krokar skruvas direkt i takfotsbrädan. Vi på Fiskarhedenvillan skriver våra bästa tips på området. Snäppsvep till montering av stuprör. Snäpplåset underlättar monteringen.

Börja med att mäta var rännkrokarna ska fästas. För att bära upp hängrännan behövs en rännkrok var 60:e cm. Rännan ska monteras med fall mot stupröret. Fallet ska vara mm per meter.

Lindab UTKASTARE SVRT 100.