Montering av takstolar


Företaget Systemglas Produktion AB i Burträsk, bygger ut. Montering av takstolar på ett garagebygge. Innan resningen påbörjas markeras takstolarnas lägen på hammarbanden. Eventuella takstolsinfästningar sätts fast innan monteringen börjar. Första takstolen lyfts på plats och hålls vertikalt med hjälp av kranen.

Kommer nästa vecka att få leverans av takstolar , de har ett spann på 12m och en höjd på 2m. När man monterar dem, hur säkrar man dem under monteringen så att de inte välter. Tänkte använda gaffelankare för montering mot stommen, men det lär ju inte hålla mot att de välter.

Innertak till garage som går att montera direkt på. Avväxling över portar eller glaspartier sid. Detta innefattar väggsektioner, takstolar , gavelspetsar, underlagstak, knutbrädor, vindskivor och takfotsbrädor.

Färdigt utvändigt När det väderskyddade montaget är färdigt finns möjlighet att låta snickarna fortsätta färdigställa även övriga utvändiga detaljer. Då monteras yttertak, plåtdetaljer, takavvattning, fönster och dörrar . Förtillverkade takstolar av trä. Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt. Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet . Sylltätning ska läggas mellan syllregel och plattan.

Måtten utvändig syll ska vara samma som yttermått på stommen).