Monteringsanvisning takstolar


Montering av väggblock sid. Avväxling över portar eller glaspartier sid. Om monteringsanvisningar saknas kan följande uppgifter tjäna som riktlinjer: – två strävor 45×9 längd cirka m, lägst sort G4– strävorna spikas i takstolar och hammarband med st trådspik 100-i vardera änden. Sylltätning ska läggas mellan syllregel och plattan.

Måtten utvändig syll ska vara samma som yttermått på stommen).

Bygge garasje fra A til Å – en film fra MAXBO – Duration: 1:08:05. GGdETAljER VId RåSpONT vid läggning av underlagstak på råspont, behöver man förbereda några byggdetaljer innan man börjar. Betong om hur monterar gavel.

Börja montera vid ena stödbenet. Se till att folien kan vikas upp minst. Rulla ut folien och fäst den mot stödben och takstolar. Eventuella skarvar är enklast att utföra mot fast underlag.

Skär folien enligt bilden.

För takets bärighet ska 2st takstolar monteras ihop. Ingen profil för plasttaket fästs i balken som är placerad rakt över väggpartiet. Skruva fast i sidobalk med vinkelbeslag 60×80. Ett undantag finns från punkten ovan. Bygger du uterummet bredare än det antal takskivor som takbalkarna är anpassade för kommer en skarvprofil till taket . Detta innefattar väggsektioner, takstolar , gavelspetsar, underlagstak, knutbrädor, vindskivor och takfotsbrädor.

Färdigt utvändigt När det väderskyddade montaget är färdigt finns möjlighet att låta snickarna fortsätta färdigställa även övriga utvändiga detaljer. Då monteras yttertak, plåtdetaljer, takavvattning, fönster och dörrar . Kommer nästa vecka att få leverans av takstolar , de har ett spann på 12m och en höjd på 2m När man monterar dem, hur säkrar man dem under. Förtillverkade takstolar av trä. Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt. Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet . Beträffande lyftning av taket gäller anvisningarna båda modellerna.

Bilagor: – förteckning över trävara. Start generell montering. Ordna först övergång mellan väggens vindskyddsskikt lodrät upp mellan var takstol för attavsluta på dess ovansida (motsvarar undersidan på täckande underlagstak).

Kontakta våra konstruktörer i god tid för att få hjälp med mått, belastningsgränser samt kon- struktionsberäkningar. Planera leveransen så att montering kan ske omgående eller så snabbt som möjligt efter leverans, detta för att undvika lagring på bygg- arbetsplatsen. Takstolarna bör lagras stående.

Skivorna har en slät ovansida och en skrovlig undersida (virasidan). Skivorna skall skyddas mot regn och snö och lagras i torr miljö före montering. Sitter det en takstol mellan fönstren, får denna vara maximalt mm bredare än avståndet a mellan fönstren så att smyginklädnaden kan placeras i fönsternoten. I an- nat fall måste takstolen avväxlas och en stödregel monteras.

Då avståndet a är mm, kan VELUX stödregel EBY användas. Följ monteringsanvisningen. SS-EN 4får taklutningen vara minst 14°. Före montering skall gångbryggor mellan takstolarna och. Verktyg och fästmaterial.

Hur gör vi portöppningar? Hammarband och takstolar. Vindskivor och takfotsbrädor. Underspikning och knutbrädor. Gavellösning vid ribb- och lockpanel.

Luckorna får bara skarvas på takstol. Spika luckorna enligt instruktion och angivelser från tak .